()
Επιχειρματα
 
1) Οικονομικ και σχετικ με τη διακμανση των τιμν
2) Θματα πολιτισμο και παιδεας
 
 

1) Σχετικ με τα οικονομικ θματα και τη διακμανση των τιμν.

Με την ενιαα τιμ δεν καταργεται ο ανταγωνισμς και η ελεθερη οικονομα.

Ανταγωνισμς υπρχει ανμεσα στους εκδτες, οι οποοι προσπαθον να χουν το καλτερο και φθηντερο βιβλο. Επσης στην ενιαα τιμ δεν υπγονται λα τα βιβλα, αλλ μνο αυτ που ανατυπνονται συνεχς. Και ακμα η ενιαα τιμ δεν ισχει για πωλσεις στο Δημσιο και σε διφορους οργανισμος.

 

Εν καταργηθε η ενιαα τιμ, θα υπρξει το καθεστς προτεινμενης τιμς απ τον εκδτη να καθεστς χωρς προτεινμενη τιμ, παρ μνο με τη χονδρικ τιμ προς τους λιανοπωλητς. Και στις δο περιπτσεις δεν θα υπρχει καμα θεσπισμνη τιμ την οποα κποιος θα πρπει να σβεται. Εν υπρχει προτεινμενη τιμ στο βιβλο, ιδιατερα οι μεγλες αλυσδες θα πιζουν ασφυκτικ τους εκδτες για μεγαλτερες εκπτσεις, προκειμνου να χουν τη δυναττητα να μετακυλσουν την κπτωση αυτ προς το κοιν. Ο εκδτης, αναγκαζμενος να υποχωρσει, δεν θα χει λλη λση απ το να φουσκνει τις προτεινμενες λιανικς τιμς. Σε αυτ την περπτωση ο κθε μεταπωλητς θα χει τη δυναττητα να παρουσιζει μια ψετικη λιανικ τιμ πιο αυξημνη απ την προτεινμενη λιανικ τιμ του εκδτη και πνω σε αυτ να κνει μια μεγλη δθεν κπτωση παραπλανντας το κοιν. Αυτ το διαπιστναμε παλιτερα, προ της καθιρωσης της ενιαας τιμς, ταν παραλαμβναμε επιστρεφμενα βιβλα. Υπρχαν χαρακτηριστικς περιπτσεις, πως η εξς: σε να βιβλο το οποο εμες ως εκδτες προτεναμε τιμ π.χ. 10 ευρ, ο λιανοπωλητς ανγραφε επ του αντιτπου λιανικ τιμ 20 ευρ και επ’ αυτς της τιμς κανε τη «μεγλη» κπτωση των 5 ευρ (25%), πουλντας κατ’ ουσαν το βιβλο 50% παραπνω απ την προτεινμενη λιανικ τιμ του εκδτη.

Εν πλι δεν υπρχει προτεινμενη τιμ, αλλ μνο χονδρικ, ττε κθε λιανοπωλητς θα χει τη δυναττητα για να νο βιβλο να ορσει για την πρτη εβδομδα μια πολ μεγλη τιμ και την επμενη εβδομδα να κνει μια δθεν κπτωση 50%-60%, παραπλανντας πλι τον καταναλωτ.

 

Το καθεστς αυτ, πως θα φανε απ τα παρακτω, ευνοε τις μεγλες επιχειρσεις και την κυκλοφορα των μπεστ σλερ, τα περισστερα απ τα οποα εναι ξενφερτα, ετε εισαγμενα ετε με δικαιματα προς ξνους εκδοτικος οκους και συγγραφες. Αυτ χει ως αποτλεσμα την εξαγωγ συναλλγματος στο εξωτερικ, κτι που επιβαρνει το εμπορικ ισοζγιο της χρας.

 

Το αποτλεσμα, πως θα φανε παρακτω, εναι η εξαφνιση των μικρν βιβλιοπωλεων, αλλ και μεγλων αλυσδων εκδοτν. Αυτ θα χειροτερψει την δη ζοφερ κατσταση στον χρο του βιβλου (ας αναφρουμε το κλεσιμο των Ελληνικν Γραμμτων, τη συρρκνωση του Ελευθερουδκη, τους ισολογισμος με μεγλες ζημες στις μεγλες αλυσδες, το κλεσιμο πολλν βιβλιοπωλεων, την αθτηση πληρωμν κποιων επιχειρσεων –διαμαρτυρημνα γραμμτια και επιταγς--, απολσεις εργαζμενων).

 

Χαρακτηριστικ σχετικ με τα παραπνω εναι τι μετ την καθιρωση της ενιαας τιμς οι αυξσεις στις τιμς των βιβλων συγκρατθηκαν κτω απ τον δεκτη του πληθωρισμο.

 

2) Σχετικ με τα θματα που αφορον τον πολιτισμ.

Η ενιαα τιμ ξεκνησε απ τη Γαλλα με τις πρωτοβουλες του υπουργο πολιτισμο Jacques Lang. Στχος ταν να στηριχθε το καλ και ποιοτικ βιβλο και ο πλουραλισμς στη μρφωση και στην ενημρωση, ο οποος θγεται απ την επικρτηση της κουλτορας των μπεστ σλερ εμπορικν βιβλων, τα οποα στην Ελλδα εναι σε μεγλο βαθμ ξνης προλευσης.

Εναι κατανοητ τι ο εκδτης αναγκζεται να υποχωρε στις πισεις για μεγλες εκπτσεις που δχεται απ τις μεγλες επιχειρσεις. Οι μεγλες μως επιχειρσεις κατ καννα στρφουν το ενδιαφρον τους στα βιβλα μπεστ σλερ, αυτ προβλλουν, αυτ προωθον. Αυτς οι επιχειρσεις, με τη δυναττητα να διαφημζουν ντονα τις δθεν εκπτσεις, κερδζουν το κοιν, το αποσπον απ τα μικρ βιβλιοπωλεα. Τα μικρ μως και συνοικιακ βιβλιοπωλεα εναι αυτ που ρχονται σε επαφ με το κοιν, που προσπαθον να χουν ενημρωση (οι βιβλιοπλες εναι νθρωποι των γραμμτων), χουν προσωπικς εκτιμσεις για το καλ βιβλο, εναι τοιμοι να παραγγελουν για τους πελτες τους τα πιο δσκολα-σπνια βιβλα. Αυτ τα βιβλιοπωλεα σε μεγλο βαθμ στηρζουν την κυκλοφορα των μη εμπορικν βιβλων. Εν κλεσουν αυτο οι βιβλιοπλες εν αδιαφορσουν για το βιβλο και γεμσουν τα καταστματ τους με αλλ εδη (χαρτικ –παιχνδια), ττε τα δσκολα βιβλα θα χουν ελχιστη κνηση και μηδενικ, με αποτλεσμα ο εκδτης να σταματσει πια να εκδδει ττοιου εδους βιβλα. Με ττοια μως κατσταση πφτει το πολιτιστικ και μορφωτικ εππεδο του ελληνικο λαο. Εναι αυτ που θλουμε τελικ; Το μνο που μας νοιζει εναι να δεξουμε τι εμαστε «ανοιχτμυαλοι, μοντρνοι, νεοφιλελεθεροι» θλουμε να δομε πραγματικ τα προβλματα πολιτισμο και παιδεας του ελληνικο λαο. Μπως ξεχσαμε τι ακμα και η οικονομικ κρση που περνμε αυτ τα χρνια εναι βασικ κρση πολιτισμο και παιδεας;

 

Αυτος ιδιατερα οι οποοι υποστηρζουν ττοιου εδους απψεις που οδηγον στην κατργηση της ενιαας τιμς τος παραπμπουμε στους Γλλους, Γερμανος, Ιταλος, Ισπανος, Δανος, Ολλανδος, Πορτογλους, Αυστριακος, Βλγους, Ιπωνες, Μεξικνους, Αργεντινος, Νοτιοκορετες, Νορβηγος, Ογγρους, Σλοβνους και Λουξεμβοργιους, οι οποοι χουν υιοθετσει στη χρα τους την ενιαα τιμ.

 

Εναι ραγε τσο κουτο και αδιφοροι για τα οικονομικ αυτο οι λαο μπως εναι πραγματικ σοβαρο, στε να καταλαβανουν τι η παιδεα και ο πολιτισμς εναι αυτ που εξασφαλζουν τη συνοχ μιας κοινωνας και την ανπτυξ της σε λα τα εππεδα;

 

 
( ) - http://www.patakis.gr/