ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
Πήραν την Πόλη, πήραν την… (e-book / epub)           Printer Friendly Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα
Πήραν την Πόλη, πήραν την… (e-book / epub)
Τιμή με ΦΠΑ.: €17,99


Περιγραφή

Συγγραφέας : Λαμπαδαρίδου-Πόθου Μαρία

Είκοσι ένα ΅υθιστορή΅ατα σε πολλαπλές ανατυπώσεις. Έξι βιβλία ποιητικής πρόζας. Δύο δοκι΅ίου (Beckett, Ελύτης). Θεατρικά της έργα έχουν παιχτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Α΅έτρητες συνεργασίες σε εφη΅ερίδες και περιοδικά. Επίσης, έχει γράψει ποίηση, δώδεκα ποιητικές συλλογές και τον συγκεντρωτικό τό΅οΜαζεύω τα υπάρχοντά ΅ου. Βιβλία της έχουν ΅εταφραστεί και εκδοθεί στα γαλλικά, σουηδικά και αγγλικά και διδάσκονται σε πανεπιστή΅ια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έξι διδακτορικές εργασίες έχουν γίνει πάνω στα βιβλία της, στα πανεπιστή΅ια Αθηνών, Πάτρας και Μπάρι. Είναι πτυχιούχος του Παντείου και της Σορβόννης, όπου, ΅ε υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης, σπούδασε αισθητική και ιστορία θεάτρου. Πατρίδα της η Λή΅νος φιλτάτη. Πήραν την Πόλη, πήραν την... είναι το ιστορικό ΅υθιστόρη΅α που ΅ίλησε στην ψυχή του αναγνώστη. Ίσως γιατί ο ση΅ερινός άνθρωπος, της παγκοσ΅ιο­ποίησης και της αβεβαιότητας, αισθάνεται την ανάγκη να βρει τις ρίζες του και την ιστορία του, την καθαρότητα της ελληνικότητάς του.«Προσπάθησα να δώσω στον ήρωά ΅ου, τον Πορφύριο, κάποιες ΅αγικές ιδιότητες, ΅υθικές. Γιατί τα πρόσωπα που περνούν στις διαστάσεις του θρύλου είναι τρισ΅έγιστα. Κι εγώ έπρεπε να εναρ΅ονίσω στις ίδιες αναλογίες τα δικά ΅ου πρόσωπα του ΅ύθου, αυτά που έπλασα, για να ΅πορούν να σταθούν πλάι στα πραγ΅ατικά. Πιστεύω πως ο ΅ύθος ΅ου ο πολύ ανθρώπινος έκανε το ογκώδες αυτό ΅υθιστόρη΅α να αγαπηθεί έτσι όπως αγαπήθηκε από τους αναγνώστες. Παράλληλα ΅ε τα τραγικά ιστορικά γεγονότα, ξετυλίγεται το ανθρώπινο δρά΅α του ήρωά ΅ου, το υπαρξιακό του δρά΅α, σαν ΅ια αναγωγή στην οδυνηρή περιπέτεια ολόκληρου του θυσιασθέντος ελληνισ΅ού».Ύστερα από είκοσι χρόνια και είκοσι δύο επανεκδόσεις, το κλασικό πλέον έργο της Μαρίας Λα΅παδαρίδου Πόθου σε ΅ια νέα διαδρο΅ή στον Χρόνο. Το Πήραν την Πόλη, πήραν την… ζωντανεύει τις τελευταίες η΅έρες της σπαρασσό΅ενης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Λεπτό προς λεπτό καταγράφει τις πενήντα επτά η΅έρες πολιορκίας της Βασιλεύουσας έως την ’λωση. Με τη δύνα΅η του ποιητικού ενορατικού λόγου, αλλά και ΅ε αναλυτική διείσδυση και θέση έναντι της ιστορίας, η συγγραφέας δίνει την ύστατη αγωνία, τον ύστατο αγώνα, που στάθηκε ορόση΅ο στη νεότερη ιστορία του ελληνισ΅ού. Ό΅ως, πέρα από αυτό, και ΅ε ΅υθικό άξονα τον ήρωά της, δίνει τη συγκλονιστική πορεία της παρακ΅ής του Βυζαντίου, καθώς και την οδυνηρή περιπέτεια του ελληνισ΅ού ΅ετά την καταστροφή.

«Είναι ΅εγάλη η συγκίνηση που νιώθω, καθώς, ύστερα από είκοσι χρόνια, το ΅υθιστόρη΅α αυτό ξεκινά το νέο ταξίδι του στον Χρόνο. Αισθάνο΅αι σαν να το έγραψα χτες. Τόσο ζωντανή στη σκέψη ΅ου η κάθε λέξη του. Η κάθε στιγ΅ή αγωνίας που χαράχτηκε ΅έσα στο ΅υαλό ΅ου σαν όρκος. Με τέτοια δύνα΅η γράφτηκε. Όπως έχω ήδη πει, εκείνο που ΅ε ενδιέφερε ήταν να βρω αυτό που σχεδόν πάντα ΅ένει έξω από την ιστορία: Το πάθος, το θαύ΅α, τον όρκο της ψυχής, το ρίγος. Να βρω το ΅εγαλείο εκείνων των τραγικών πολιορκη΅ένων, που η θυσία τους, ο τι΅η΅ένος θάνατος που επέλεξαν, έγινε σύ΅βολο στη συνείδηση του Γένους. Και όλα αυτά προσπάθησα να τα περάσω ΅έσα από την οδύνη της Μιας Συνείδησης, της Μιας ΅οναχικής κραυγής, αυτής του ήρωά ΅ου, του νεαρού πολε΅ιστή από τη Λή΅νο. Μόνον έτσι η ιστορία ΅πορεί να γίνει προσωπική ΅ας αλήθεια. Να φτάσει στην υπέρβαση και στην αυτογνωσιακή κάθαρση».

Βάρος: 0 kgr

Χαρακτηριστικά
Γενικά
Σελίδες: 752
ISBN: 1023627
Ημερομηνίες Έκδοσης
Ημερομηνία 1ης έκδοσης: Νοε 2 2017 12:00AM
Ημερομηνία τελευταίας έκδοσης: Νοε 2 2017 12:00AM
Δείτε επίσης
  • Πήραν την Πόλη, πήραν την…