ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
| links
| Επικοινωνία
| downloads
| forum
Κατηγορίες
 
Βοήθεια
Εκδηλώσεις
    Αναζήτηση: (Σύνθετη)

Bookmark and Share

Θέματα 2013 για την εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία


Θέματα γραπτής δοκιμασίας εισαγωγής μαθητών στα Π.Π. Λύκεια
- Θέματα και Ενδεικτικές Απαντήσεις για τα Μαθηματικά
(http://blogs.sch.gr/depps/files/2013/06/OK_PPL_Mathimatika.pdf)


- Θέματα και Ενδεικτικές Απαντήσεις για την Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας
(http://blogs.sch.gr/depps/files/2013/06/OK_PPL_Glossa.pdf)
 

Θέματα γραπτής δοκιμασίας εισαγωγής μαθητών στα Π.Π. Γυμνάσια
- Θέματα και Ενδεικτικές Απαντήσεις για τα Μαθηματικά
(http://blogs.sch.gr/depps/files/2013/06/Mathimatika_G.pdf)


- Θέματα και Ενδεικτικές Απαντήσεις για την Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας
(http://blogs.sch.gr/depps/files/2013/06/GlossaG.pdf)


- Θέματα και Ενδεικτικές Απαντήσεις για τα Φυσικά
(http://blogs.sch.gr/depps/files/2013/06/Fysika.pdf)


ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Η ιστορία των Πειραματικών Σχολείων στην Ελλάδα ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του 1920. Στη μακρόχρονη αυτή πορεία τους μετονομάστηκαν και λειτούργησαν ως Πρότυπα, καθώς εφάρμοζαν πρωτοπόρες δράσεις, καινοτόμες πρακτικές και παρείχαν πρόσφορο έδαφος για την πρακτική άσκηση φοιτητών και εκπαιδευτικών.

 

Εντούτοις, κατά τη δεκαετία του 1980 πληθαίνουν οι φωνές αντίδρασης από εκπροσώπους του εκπαιδευτικού κλάδου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα σχολεία αυτά με τον «ελιτιστικό χαρακτήρα» που έχουν καλλιεργούν τις κοινωνικές διακρίσεις. Ως αποτέλεσμα, με το άρθρο 91 του Ν. 1566/8 τα Πρότυπα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και το Ζάννειο Πειραματικό Σχολείο μετατρέπονται είτε σε Πειραματικά Σχολεία είτε σε Γυμνάσια και Λύκεια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, τα Πρότυπα Σχολεία των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών μετονομάζονται σε Πειραματικά Σχολεία και παύουν να λειτουργούν ως Πειραματικά μετά τη διακοπή λειτουργίας των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών. Με την κατάργηση των Πρότυπων Σχολείων καταργήθηκαν και οι εισαγωγικές εξετάσεις των μαθητών σε αυτά. Από τότε οι μαθητές που φοιτούν στα Πειραματικά Σχολεία εισάγονταν σε αυτά με κλήρωση.

 

Στις μέρες μας, οι αρχές του Νέου Σχολείου επιτάσσουν την αναμόρφωση των Πειραματικών Σχολείων, ώστε να αποτελούν πόλο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας. Ήδη από το 2011 είχε αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων. Το νέο πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε αυτά προβλέπει τη δημιουργία ομίλων μαθητών μέσα από τους οποίους προάγεται η δημιουργικότητα, αναδεικνύονται μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, υποστηρίζονται μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, εφαρμόζονται σε πειραματικό στάδιο προγράμματα σπουδών, μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας, μοντέλα διοίκησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας ενισχύεται με τη συνεργασία με ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς αποτελούν τον χώρο πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της αγωγής.

 

Η επιτυχής υλοποίηση των δράσεων αυτών καθορίζει και το εάν ένα Πειραματικό Σχολείο θα οριστεί ως Πρότυπο. Συγκεκριμένα, κατόπιν Υπουργικής Αποφάσεως, ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία ορίστηκαν 45 σχολικές μονάδες. Τα κριτήρια αξιολόγησής τους είναι:

 

 • Τα τυπικά προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΜΣ, διδακτορικό).
 • Η ενεργητική παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, όπως αυτή πιστοποιείται από δύο (επιλεγμένες από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς) δημοσιεύσεις τους σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Για τους καθηγητές μουσικής και καλλιτεχνικών μαθημάτων κριτήριο αποτελεί και η συμμετοχή τους σε δημόσια αναγνωρισμένες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
 • Οι δημιουργικές, καινοτόμες δραστηριότητες και η κοινωνική προσφορά του σχολείου κατά την τελευταία πενταετία.
 • Η εμπειρία του σχολείου α) από την πρακτική άσκηση των φοιτητών, β) τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, γ) τη συμμετοχή σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, με τη διοργάνωση σεμιναρίων κτλ. και δ) τη λειτουργία μαθητικών ομίλων.
 • Η εμπειρία από την εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης / αξιολόγησης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.
 • Η υλικοτεχνική υποδομή.

 

Ως αποτέλεσμα, προέκυψε ο παρακάτω αξιολογικός πίνακας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων:ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1.
1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
39,58
2.
2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
37,95
3.
1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
37,16
4.
2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)
36,43


ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1.
1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΔΕ Π.Α.
49,31
2.
1/Θ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΤΔΕ Π.Α.
32,50
3.
2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
31,10
4.
3/Θ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΤΔΕ Π.Α.
20,25
5.
3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΔΕ Π.Α.
16,98


ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1. 2o6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 57,58
2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 37,46
3. 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 36,53
4. 8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 34,77
5. 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 31,86
6. 2ο 6/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ Π.Τ.Δ.Ε. Π.Α. 31,61
7. 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 30,94
8. 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.Π.Α. ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 30,43
9. 1ο 6/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΑΘΗΝΩΝ 28,31
10. 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 27,10
11. 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 26,94
12. 1o 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25,26
13. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» 22,96
14. 1ο 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ 22,46
15. ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Σ.Σ.ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 19,78


ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1. 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 60,94
2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 58,50
3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ 55,54
4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 53,08
5. ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 50,75
6. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 48,95
7. 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46,15
8. 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 45,21
9. 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 44,60
10. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΚ 38,27
11. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 36,05
12. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 35,24
13. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 32,32
14. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 32,21
15. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 32,20


ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ Ηρακλείου 62,18
2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 54,33
3. 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ 53,35
4. 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 49,78
5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ 49,08
6. Π.Σ.Π.Θ.: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 48,79
7. 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 44,54
8.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 44,07
9. 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ» 41,79
10. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 41,52
11. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 41,42
12. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 38,90
13. ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ 36,28
14. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 34,80
15. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 33,01

 

Με συμπληρωματική απόφαση ορίζονται ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία και το 1ο ΓΕΛ Αθηνών Γεννάδειο και το 5ο ΓΕΛ Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό, μετά από τέσσερις περίπου δεκαετίες επανέρχεται ο θεσμός της αξιολόγησης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως γνωστοποίησε με Δελτίο Τύπου:


1. Υλοποιεί τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια με εξετάσεις(Δοκιμασία με τεστ δεξιοτήτων).

2. Επεκτείνει τον θεσμό του Προτύπου Πειραματικού Σχολείου και στην επαγγελματική εκπαίδευση με Τεχνολογικά Πρότυπα σχολεία. Με νομοθετική ρύθμιση που θα περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο για το Λύκειο θα ιδρύονται Πρότυπα-Πειραματικά Επαγγελματικά Λύκεια και μάλιστα συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας.

3. Μελετά την ίδρυση Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (μετά από σχετική αξιολόγησή τους) και στις περιφέρειες: Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

4. Ολοκληρώνει τις διαδικασίες της τοποθέτησης των διευθυντών, αλλά και της επιλογής, μετά από (ειδική για τα Πρότυπα και Πειραματικά) αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που θα υπηρετήσουν στα σχολεία αυτά με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους.

Σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) η εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014 θα διεξαχθεί ως εξής:
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑΠώς θα γίνει η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά;


 

Η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση. Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν στο συνδεδεμένο Δημοτικό Σχολείο. Αν το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο δε συνδέεται με Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει με κλήρωση.


Πόσοι μαθητές/τριες μπορούν να εγγραφούν στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο;


Ο αριθμός των μαθητών/τριών που μπορεί να εγγραφούν στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο είναι ίσος με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου Πρότυπου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, προσαυξημένος έως και κατά 50%.


Πότε πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής οι γονείς και κηδεμόνες;


Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο που επιθυμούν κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 21 Μαΐου 2013.


Σε ποιο σχολείο πρέπει να υποβληθεί η αίτηση;


Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό), μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο σε ένα Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο για κάθε σχολικό έτος.


Έχει οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης;


Η ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης και όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν στην εισαγωγή των μαθητών/τριών στο Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στην Α΄ τάξη των Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών θα ανακοινωθούν με σχετική εγκύκλιο.Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ


Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Στην ίδια διαδικασία συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες από τα υφιστάμενα Δημοτικά και Γυμνάσια που συνδέονται μεταξύ τους.

Ποια θα είναι η διάρκεια των εξετάσεων;


Ενιαία δίωρη δοκιμασία.


Σε ποια γνωστικά πεδία θα εξεταστούν;

 

 • Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κτλ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής με απλές αριθμητικές πράξεις, διατυπώνοντας αιτιολογήσεις και μαθηματικούς συλλογισμούς.
 • Στα Φυσικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών να κατανοούν φυσικά φαινόμενα που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή και να διατυπώνουν παρατηρήσεις, συμπεράσματα και προτάσεις για το σχεδιασμό ενός απλού πειράματος.

 

Ορίζεται εξεταστέα ύλη;


Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό σχολείο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους. Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/τριών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των εκπαιδευτικών σχετικά με τον χαρακτήρα και το είδος των παραπάνω θεμάτων για τη δοκιμασία των μαθητών/τριών θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα και για τα τρία πεδία.


Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας;


Η διεξαγωγή της δοκιμασίας των μαθητών/τριών, η επιλογή των θεμάτων ανά πεδίο και η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου. Για τον σκοπό αυτό θα συσταθεί επιτροπή επιλογής θεμάτων για τη δοκιμασία των μαθητών/τριών και επιτροπή αξιολόγησής τους από τους καθηγητές του κάθε Π.Π. Γυμνασίου. Με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. θα γίνει η κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης ανά πεδίο και του τελικού αξιολογικού πίνακα καθώς και η ανακοίνωση των εισακτέων μαθητών /τριών.


Πού και πότε πρέπει να υποβάλλουν αίτηση οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών για τη συμμετοχή τους στη δοκιμασία;


Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την συμμετοχή των μαθητών/τριών στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 18 έως 29 Μαρτίου 2013. Επίσης, υποχρεούνται να καταθέσουν τα απολυτήρια τους πριν από τη γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου 2013. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο σε ένα Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο για κάθε σχολικό έτος.


Ποια δικαιολογητικά καλούνται να καταθέσουν οι γονείς και κηδεμόνες;


Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να φέρουν μαζί τους:

 

 • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή από Δήμο ή ΚΕΠ ή διαβατήριο
 • μία φωτογραφία του μαθητή

 

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οι κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών και ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο. Επίσης, οι γονείς και οι κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου –το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της δοκιμασίας/τεστ– ειδική βεβαίωση του διευθυντή του Γυμνασίου προέλευσης του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η εγγραφή του στο Γυμνάσιο που ανήκει, και να παραλάβουν από την επιτροπή το δελτίο συμμετοχής των μαθητών στη δοκιμασία/τεστ.


Έχει οριστεί η ημερομηνία διαξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας;


Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας και όλα τα συναφή θέματα που αφορούν στην εισαγωγή των μαθητών/τριών στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο θα ανακοινωθούν με συμπληρωματική εγκύκλιο.Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

 


Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο γίνεται ύστερα από δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων). Στην ίδια διαδικασία συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες από τα υφιστάμενα Γυμνάσια και Λύκεια που συνδέονται μεταξύ τους. Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο.


Ποια θα είναι η διάρκεια των εξετάσεων;


Ενιαία τρίωρη δοκιμασία.


Σε ποια γνωστικά πεδία θα εξεταστούν;

 

 • Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην ανάγνωση και στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια κτλ.), καθώς και οι ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες κατανόησης του σημαντικού ρόλου των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, η ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων και συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες.

 


 

Ορίζεται εξεταστέα ύλη;


Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους. Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/τριών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των εκπαιδευτικών, θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα στα εν λόγω γνωστικά πεδία.


Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας;


Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων από επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας των μαθητών/τριών και η αξιολόγηση των γραπτών τους θα πραγματοποιηθεί με την ευθύνη των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π.Π. Λυκείων. Με την ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. θα γίνει η κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης ανά γνωστικό πεδίο και του τελικού αξιολογικού πίνακα καθώς και η ανακοίνωση των εισακτέων μαθητών/τριών.


Πού και πότε πρέπει να υποβάλλουν αίτηση οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών για τη συμμετοχή τους στη δοκιμασία;


Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες για τη συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο που επιθυμούν κατά το χρονικό διάστημα από 18 έως 29 Μαρτίου 2013. Επίσης, υποχρεούνται να καταθέσουν τα απολυτήρια τους πριν από τη γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου 2013. Οι μαθητές/τριες που ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο σε ένα Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο για κάθε σχολικό έτος.


Ποια δικαιολογητικά καλούνται να καταθέσουν οι γονείς και κηδεμόνες;


Ειδικότερα οι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να φέρουν μαζί τους:

 

 • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του μαθητή ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή από Δήμο ή ΚΕΠ
 • μία φωτογραφία του μαθητή

 

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο. Επίσης, οι γονείς και οι κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου –το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δοκιμασίας/τεστ– ειδική βεβαίωση του Διευθυντή του Λυκείου προέλευσης του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η εγγραφή του στο Λύκειο που ανήκει και να παραλάβουν από την επιτροπή το δελτίο συμμετοχής των μαθητών στη δοκιμασία/τεστ.


Έχει οριστεί η ημερομηνία διαξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας;


Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας και όλα τα συναφή θέματα που αφορούν στην εισαγωγή των μαθητών/τριών στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο θα ανακοινωθούν με συμπληρωματική εγκύκλιο.Θεοδώρα Αναγνωστοπούλου
Φιλόλογος
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού (MSc)
 

 

 
Ενδεικτικά θέματα γλώσσας για εισαγωγή στο γυμνάσιο
http://blogs.sch.gr/depps/files/2013/04/GLossa_Gymnasio.pdf
 
Ενδεικτικά θέματα μαθηματικών για εισαγωγή στο γυμνάσιο
http://blogs.sch.gr/depps/files/2013/04/Mathimatika_Gymnasio.pdf
 
Ενδεικτικά θέματα φυσικών για εισαγωγή στο γυμνάσιο
http://blogs.sch.gr/depps/files/2013/04/Fysika_Gymnasio
 
Ενδεικτικά θέματα γλώσσας για εισαγωγή στο λύκειο
http://blogs.sch.gr/depps/files/2013/04/Glossa_Lykeio.pdf
 
Ενδεικτικά θέματα μαθηματικών για εισαγωγή στο λύκειο
http://blogs.sch.gr/depps/files/2013/04/mathimatikaLykeio.pdf

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ EMAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ EMAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ


     
 

Κεντρικά γραφεία
Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37 Αθήνα,
τηλ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600, 801.100.2665
Βιβλιοπωλείο ΠΑΤΑΚΗ
Ακαδημίας 65
106 78 Αθήνα,
τηλ.: 210.38.11.850, 210.38.11.740,
fax: 210.38.11.940,
e-mail: bookstore@patakis.gr
Κεντρική διάθεση
Εμμ. Μπενάκη 16
106 78 Αθήνα,
τηλ.-fax: 210.38.31.078
Κεντρικές αποθήκες
Θέση Τζαβερδέλα,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής.
Υπεύθυνη αποθήκης: Γεωργία Κάνδυλα
(τηλ.: 210.55.90.953, fax: 210.55.90.954,
e-mail: stck@patakis.gr)
Υποκ/μα Β. Ελλάδας
Κορυτσάς (Τέρμα Πόντου -Περιοχή Β' ΚΤΕΟ), Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Διευθυντής: Γιάννης Τασιόπουλος
(τηλ.: 2310.70.63.54, 2310.70.67.15, fax: 2310.70.63.55, e-mail: thess@patakis.gr)


powered by eShopKey