Κατηγορίες

Θέματα του Βιβλίου

Στο τμήμα αυτό θα βρείτε παρουσιάσεις και απόψεις για διάφορα θέματα του βιβλίου: θέματα λογοτεχνικά, αλλά και σχετικά με την ιστορία του βιβλίου, τα προβλήματά του, τους ανθρώπους του, την κρατική πολιτική για το βιβλίο, τους τρόπους προώθησής του, τη θέση του γενικά στο κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθαι.

Συγκεκριμένα, θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε για τα πνευματικά δικαιώματα και για την προστασία τους, για τη θέση των συγγραφέων μέσα στην κοινωνία, για τα προβλήματα των εκδοτών και των βιβλιοπωλών, αλλά και όλων των ασχολουμένων στο κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης του βιβλίου, για την ενιαία τιμή του βιβλίου, για τις εκθέσεις βιβλίου, για τα συνδικαλιστικά προβλήματα του κλάδου, για οργανισμούς επιφορτισμένους με την προώθηση του βιβλίου και της ανάγνωσης, για στοιχεία παραγωγής, για στατιστικά γενικά στοιχεία, για τα οικονομικά του βιβλίου, για τις βιβλιοθήκες κ.ά.


Page generated: 28/05/2024 19:51:40