Κατηγορίες

Το πνεύμα της εταιρείας


Η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. έχει ως κοινωνικό στόχο να προσφέρει στον πολιτισμό μας μέσα από την έκδοση κυρίως βιβλίων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της παιδείας, θα βοηθήσουν τον Έλληνα πολίτη να γνωρίσει τον εαυτό του και το περιβάλλον του και θα του δώσουν εφόδια για την προσωπική του ανάπτυξη, που με τη σειρά της θα συμβάλει στην ανάπτυξη γενικά της χώρας.

Παράλληλα με τον κοινωνικό στόχο, τίθεται πάντοτε και ο στόχος της οικονομικής ανάπτυξης. Χωρίς την οικονομική ανάπτυξη δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Η εταιρεία στοχεύει πάντοτε στην υγιή οικονομική της κατάσταση, τέτοια που να της επιτρέπει αφενός μεν να πετύχει τον πρώτο στόχο και αφετέρου να εξασφαλίσει μια δίκαιη αμοιβή, ανάλογα με την προσφερόμενη εργασία, για κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία ή συνεργαζόμενο με αυτή.

Ένα άλλο γνώρισμα της επιχείρησης είναι η εντιμότητα των σχέσεων. Στις σχέσεις με τους εργαζομένους, στις σχέσεις με τους εξωτερικούς συνεργάτες είτε του κυκλώματος της παραγωγής είτε με τους πνευματικούς δημιουργούς, τους πελάτες μας, τους αναγνώστες μας, στη σχέση με το κράτος, στη σχέση με την ελληνική κοινωνία, στη σχέση με τους ξένους προμηθευτές, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, προσπαθούμε να είμαστε πάντοτε έντιμοι. Την εντιμότητα την επιδιώκουμε στην ουσία της, αλλά και στο γράμμα της. Θεωρούμε ότι το γράμμα πολλές φορές γίνεται και ουσία.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της λειτουργίας της επιχείρησης είναι η διαρκής προσπάθεια για οργάνωση. Το οικοδόμημα της επιχείρησης δεν μπορεί να σταθεί χωρίς οργάνωση. Η εταιρεία είναι δομημένη σε τμήματα. Η δοκιμή κάθε φορά νέων σχημάτων γίνεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της επιχείρησης, ενώ η συνεχής προσπάθεια επιμόρφωσης του προσωπικού είναι η βάση πάνω στην οποία θεμελιώνουμε τη συνεργασία.

Η εταιρεία προσπαθεί να δουλεύει σαν μια οικογένεια. Προσπαθούμε να περάσουμε το πνεύμα της ομάδας, το πνεύμα της ανθρώπινης συνεννόησης. Πιστεύουμε πάρα πολύ στις ανθρώπινες σχέσεις και επενδύουμε στον τομέα αυτό. Βέβαια, είναι γνωστό ότι δεν μπορείς εύκολα να κάνεις κάθε άνθρωπο να αισθάνεται δεμένος με την επιχείρηση. Είναι βέβαιο ότι πολλές φορές υπάρχουν αντιδράσεις, πολλές φορές συναντάμε την αδιαφορία, αλλά η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κλίμα ζεστό ανάμεσα στους εργαζομένους, αλλά και στις σχέσεις μας με τους εξωτερικούς συνεργάτες και το εξωτερικό περιβάλλον γενικότερα, συνεχίζεται και έχει αποτελέσματα.

Το φιλικό και οικογενειακό πνεύμα που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δεν σημαίνει χαλαρότητα και απειθαρχία. Αντίθετα, στην ομαδική εργασία θέτουμε ως κανόνα την πειθαρχία και την εργατικότητα. Αυτές οι αρετές συμβαδίζουν με στόχους που πάντοτε θέτουμε καθώς και με την αναζήτηση πρωτότυπων ιδεών. Σ' αυτό το πνεύμα ακολουθεί κατά διαστήματα η αξιολόγηση ενεργειών και προσώπων και η αναγνώριση και βράβευση κάθε προσπάθειας.

Τέλος, ένα πνεύμα ρεαλισμού συνοδεύει κάθε ενέργειά μας. Προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά, επιθυμούμε οι στόχοι που θέτουμε να είναι στο πλαίσιο του εφικτού. Ποτέ δεν πιστεύουμε ότι θα "κατακτήσουμε τον κόσμο". Ούτε έχουμε τη γνώμη ότι είμαστε οι καλύτεροι ή οι αλάνθαστοι. Δεν έχουμε ως κύριο στόχο να είμαστε πρώτοι. Κι όταν κάποτε συμβαίνει κι αυτό, δεν το πολυδιαφημίζουμε, γιατί πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι εύκολα παρασύρονται από την επιτυχία και χαλαρώνουν την προσπάθειά τους. Προτιμάμε πάντοτε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, τις καταστάσεις και τα προβλήματα αντικειμενικά, να μελετάμε τα λάθη μας, να προτείνουμε τρόπους βελτίωσης, παρά να συζητάμε για το τι κάναμε και τι καταφέραμε, τι κάνουν οι άλλοι, τι λένε για μας οι άλλοι, με έναν τρόπο ανέμελο και με μια εσωστρέφεια που άλλοτε οδηγεί στη χαλάρωση με αποτέλεσμα την απάθεια και άλλοτε στην απογοήτευση με αποτέλεσμα την αδράνεια.

Και, κυρίως, προχωράμε με βήματα σταθερά, έτσι ώστε, ακόμα και όταν αποτυγχάνουμε σε κάτι, να μην έχουμε θέσει σε κίνδυνο την επιχείρηση ούτε ως οικονομική οντότητα, ούτε ως φυσιογνωμία.

Κι ένα "ντοκουμέντο":

Ο γενικός γραμματέας της Εταιρείας Συγγραφέων, Θωμάς Σκάσσης, παρουσίασε και ανέλυσε το ιστορικό της ασφαλιστικής διαδικασίας των συγγραφέων. Μεταξύ άλλων, είπε: "...Μια ιστορία που έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του '60 και χρονίζει... Μέχρι στιγμής, πάντως, ισχύει η ασφάλιση των συγγραφέων στο ΙΚΑ. Αλλά μόνο οι εκδόσεις "Πατάκης" καταβάλλουν την ασφαλιστική τους εισφορά..."Page generated: 15/06/2024 09:53:33