Κατηγορίες

Οργανόγραμμα - Δομή

Η "Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε." αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:

 • Γενική Διεύθυνση
 • Οικονομική Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Πωλήσεων
 • Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
 • Τμήμα Μηχανογράφησης
 • Τμήμα Marketing
 • Εκδοτικό Τμήμα
 • Τμήμα Παραγωγής
 • Τμήμα Διαφήμισης
 • Τμήμα Πνευματικών Δικαιωμάτων
 • DTP
 • Καταστήματα-ΑποθήκεςPage generated: 24/05/2024 04:57:20