Κατηγορίες

Ξένοι συγγραφείς στις Εκδόσεις Πατάκη


Οι ξένοι συγγραφείς, έργα των οποίων έχουν εκδοθεί από τις Εκδόσεις Πατάκη:

A
Abercrombie Nicholas
Abrams M. H.
Ackroyd Peter
Adam Jean-Michel
Aitchison Jean
Alexiou Margaret
Alfoldy Geza
Allemand Sylvain
Allen-Gillespie Michael
Amouretti Marie-Claire
Andrewes Antony
Ashbrook P.
Atkins R. C.

B
Backer B.
Badie Bertrand
Badiou Alain
Balsdon J. P. V. D.
Bassnett Susan
Baucom Donald H.
Bauman Zygmunt
Beard Mary
Beck Hans-Georg
Beck Judith
Bell P.M.H.
Belogianni M.
Biddulph Steve
Biedermann A.
Bigge Morris L.
Blanck Horst
Blume H.-D.
Boardman John
Bordwell David
Borneman Ernest
Botsford G.W.
Boymel Kampen N.
Bourdieu Pierre
Bouveresse Jacques
Bowersock Glen W.
Bowra C. M.
Braudel Fernand
Breakspeare Andrew
Breschand Jean
Bridler Rene
Brisson Luc
Brooks Felicity
Browne M. Neil
Bruit Zaidman L.
Bull Jane
Buratti Ilde
Burkert Walter
Butterfield Herbert
Buxton Richard

C
Camp John M.
Carlier Pierre
Carpentier J.
Casares Adolfo Bioy
Casson Lionel
Champagne Patrick
Chang Li-Jung
Chanton Eric
Chao Joy
Chaplin Patrice
Charle C.
Chase C.
Chen-Chun Yueh
Chiland Colette
Chimienti Giovanni
Christien Jaqueline
Cicero Q. T.
Collins Randall
Cooper Zafra
Cordellier Serge
Coseriοu Eugenio
Crombie A. C.
Crystal David
Cungi C.
Curran James

D
Dagron Gilbert
Dakin Douglas
Delahaye Gilbert
Derruau Max
Detienne Marcel
Dixon Keith
Doise Willem
Dolto Catherine
Dover K. J.
Driskas Vangelis
Dyer Gillian
Du Ding-Zhu
Dufour Barbara
Dunham Margaret H.
Dupont Florence
During Ingemar

E
Edmonds David
Eidinow John
Eliot T. S.
Engish Karl
Epstein Ann Wharton
Epstein Norman B.

F
Fairburn Christopher
Fakidi M.
Fantham E.
Fantuzzi Marco
Feinstein M.
Fisher Nick
Fokkema Douwe
Fourastie J.
Fourer Gerard
Franke Peter Robert
Fu Pei-chung
Fuentes Norberto
Fullan M. G.

G
Gaonac’h Daniel
Garfield J.
Gates Phil
Gauchet Marcel
Gauthier Sylvie
Gehrke Hans Joachim
Genette Gerard
Georgiou Lolita
Gernet Louis
Gies Miep
Gillespie Charles C.
Glotz Gustave
Gobrich Ernst
Gold Alison Leslie
Golder Caroline
Goldhill Simon
Gould Patti
Grafton Anthony
Greimas Algirdas Julien
Gross David
Guerin Marie Anne
Gurevitch Michael
Guthrie W. K. C.
Guy John

H
Hagg Tomas
Halid Halil
Hargreaves A.
Harre R.
Harvey Alan
Hawker Deborah M.
Heimsoeth H.
Hering Gunnar
Hesse Rolf
Highet Gilbert
Hill Stephen
Hirigoyen Marie-France
Hirschon Rene
Hobsbawm Eric J.
Hodkinson Stephen
Hoffmann Sabine
Holton David
Hook Jason
Hooker J. T.
Hsu Rose
Hynson Colin
Hunger Herbert
Hunter Richard

I
Ibsch Elroud

J
Jaeger Werner
Jezequel Laurent
Jeffreys E. M.

K
Kazhdan A. P.
Katsoulakos Dimitris Th.
Keane John
Keeley Stuart M.
Kempe Andy
Kerr Mimi
Kirk G. S.
Klosko Janet
Koch Richard
Krazeisen Karl
Krakauer Jon
Krautheimer Richard
Kullmann Wolfgang
Kumar Manjit

L
Lacroix B.
Lambert David
Lamy Rose Marie
Laslier J.F.
Latacz Joachim
Lavoinne Yves
Leach Edmund
Lebrun F.
Lefebvre Georges
Lemerle Paul
Leoussi Eleni
Leroi-Gourhan Andre
Lesky Albin
Levi-Strauss Claude
Levine Paul
Levy Edmond
Li Lian-bu
Liaudet Jean-Claude
Lin Liang
Lipman Matthew
Liu Si-yuan
Long A. A.
Loraux Nicole

M
MacDonald Sharon
Mazower Mark
Maingain Alain
Maki Jukka
Mango Cyril
Manuel B.
Marlier Marcel
Martinet Andre1
McCabe Robert A.
Merquior J. G.
Michel Albin
Michel-Douge Albin
Miguel Butruille
Minaidi D.
Minder Michel
Mioni Elpidio
Mirambel Andre
Momigliano Arnaldo
Moore Carolyn
Moretti Jean-Charles
Morriss Roger
Mosse Claude
Mounin Georges
Mugyg Gabriel
Murray Oswyn
Murrien Orlando

N
Naik Anita
Nasio Jean-David
Neugebauer O.
Nicholas David
Nurik Judith

P
Pande P.
Pardalos Panos M.
Parker Jan
Parker Robert
Pasini Willy
Peet Foley H.
Perrier-Robert Annie
Petropulos John A.
Phillips Asha
Pinel Vincent
Polignac Francois
Pomeroy S. B.
Pontani Filippo Maria
Portz Renate
Prauon Friedhelm
Price Simon

R
Ramonet Ignacio
Raven J. E.
Redfern David
Reynolds L. D.
Reverdin Olivier
Ridgway David
Rissland E.
Robinson Andrew
Robinson C.A.
Romilly Jacqueline
Rose H. J.
Ross Mercedes
Ross W. D.
Royer S.
Ruze Francoise

S
Salkind Neil J.
Salles C.
Sartre Maurice
Schadewaldt Wolfgang
Schell Norman
Schmitt Pantel P.
Schnapper Dominique
Schofield Malcolm
Schuller Wolfgang
Seaford Richard
Sears Martha
Sears William
Selden Raman
Shapiro H. Alan
Shulman Robert
Sidlne Allen W.
Siety Emmanuel
Siler Brooke
Sineux Pierre
Smith Michael Llewellyn
Sneider Sylvia
Snell Bruno
Soonckindt Edith
Steer Dugald
Steiner George
Stillings N.
Stimpson Jan
Stoneman Richard
Stoppard Mirriam
Sullivan Joyce
Svenbro Jesper
Svoronos Nicolas
Swaddling Judith

T
Taylor A. E.
Tharlet Eve
Thiercy Pascal
Thompson Kristin
Tonnet Henri
Trassard F.
Turner Bryan S.
Turner E. G.

V
Vandewiele Agnes
Vernant Jean-Pierre
Vidal-Naquet Pierre
Videau Valerie
Vlastos Gregory

W
Wacquant Loic
Walsh Ciaran
Walsh P. G.
Walsh W. H.
Webster Stephen
Weinstein Marc
Weishaar Marjorie E.
Weisler S.
Weninger Brigitte
Wilson N. G.
Windelband W.
Wingate Philippa
Wittgenstein Ludwig
Wu Weili

Y
Yeats W. B.
Yiannias John J.
Young Geoffrey
Young John W.
Young Robert J.C.Page generated: 10/08/2020 17:59:07