Κατηγορίες

"ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ""ΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ"""

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμπληρώσουν το κουπόνι για τον διαγωνισμό #SteilteStoPnevma. 2. Οι συμμετοχές είναι ατομικές. 3. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στον διαγωνισμό με ένα κουπόνι. 4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. 5. Κουπόνι συμμετοχής στον διαγωνισμό μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας 65, 106 78 Αθήνα) 6. Θα θεωρηθούν έγκυρες και θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό όσες συμμετοχές υπάρχουν στο γραμματοκιβώτιο μέχρι τις 05/01/2018. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Εκδόσεις Πατάκη και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού. 7. Την ευθύνη για την επίβλεψη των ανηλίκων κατά το στάδιο της συμπλήρωσης του κουπονιού φέρουν αποκλειστικά οι γονείς/κηδεμόνες τους. 8. Σε περίπτωση ανήλικου συμμετέχοντα, είναι απαραίτητη η υπογραφή του γονέα. 9. Η επιλογή των νικητών θα γίνει από επιτροπή, η οποία θα κληρώσει τους δεκαοχτώ τυχερούς που έχουν συμπληρώσει το κουπόνι συμμετοχής. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 10/01/2018. 10. Οι επιλαχόντες θα κερδίσουν από ένα παιδικό-εφηβικό βιβλίο των Εκδόσεων Πατάκη. Σε περίπτωση που ένα βιβλίο που κερδίσει κάποιος έχει εξαντληθεί, τότε οι Εκδόσεις Πατάκη έχουν δικαίωμα να επιλέξουν κάποιο άλλο για να το αντικαταστήσουν. Οι Εκδόσεις Πατάκη δεν υποχρεούνται να έχουν προς διάθεση όλα τα βιβλία που περιλαμβάνονται στον κατάλογό τους. 11. Oι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα αναγραφούν στο facebook του Βιβλιοπωλείου Πατάκη. Οι επιλαχόντες που ζουν στην Αθήνα θα παραλάβουν τα βιβλία τους από το Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας 65). Σε διαφορετική περίπτωση θα τους αποσταλούν ταχυδρομικά 12. Σε περίπτωση κατά την οποία οι Εκδόσεις Πατάκη δεν καταφέρουν να έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία της κλήρωσης, οι Εκδόσεις Πατάκη δε θα φέρουν καμία ευθύνη και θα δικαιούνται να επιλέξουν άλλους νικητές εκ των συμμετεχόντων, οι οποίοι και θα λάβουν τα δώρα. Οι αρχικοί νικητές δε θα αποκτούν κανένα δικαίωμα ή απαίτηση κατά των Εκδόσεων Πατάκη στην περίπτωση αυτή. 13. Τα δώρα του διαγωνισμού δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. 14. Οι Εκδόσεις Πατάκη διατηρούν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάκλησης, ματαίωσης ή αναβολής της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και το δικαίωμα να μην ανακηρύξουν νικητή και ως εκ τούτου να μη δώσουν όλα τα βραβεία. 15. Με τη συμπλήρωση και αποστολή του δελτίου συμμετοχής συγκατατίθεστε στην τήρηση των στοιχείων σας από τις Εκδόσεις Πατάκη προς τους σκοπούς του διαγωνισμού. Συνιστά δικαίωμά σας η πρόσβαση στα στοιχεία σας που τηρούνται, καθώς και η προβολή αντιρρήσεων εκ μέρους σας για την επεξεργασία των στοιχείων που σας αφορούν. 16. Συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. 18. Οι Εκδόσεις Πατάκη διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν, επ’ ωφελεία των διαγωνιζομένων, τους παραπάνω όρους, χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

 Page generated: 21/02/2020 06:17:34