Κατηγορίες

"ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ""ΚΟΥΙΖ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΛΝΕΓ ΠΑΤΑΚΗ"""

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Οι συμμετοχές είναι ατομικές. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Εκδόσεις Πατάκη και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού. 2. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. 3. Θα θεωρηθούν έγκυρες και θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οι συμμετοχές μέχρι τις 10/03/2018. 4. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 16/03/2018. 5. Σε περίπτωση που ένα βιβλίο που κερδίσει κάποιος έχει εξαντληθεί, τότε οι Εκδόσεις Πατάκη έχουν δικαίωμα να επιλέξουν κάποιο άλλο για να το αντικαταστήσουν. Οι Εκδόσεις Πατάκη δεν υποχρεούνται να έχουν προς διάθεση όλα τα βιβλία που περιλαμβάνονται στον κατάλογό τους. 6. Oι νικητές θα αναγραφούν στο facebook των Εκδόσεων Πατάκη. Όσοι ζουν στην Αθήνα θα παραλάβουν τα βιβλία τους από το Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας 65). Σε διαφορετική περίπτωση θα τους αποσταλούν ταχυδρομικά. 7. Τα δώρα του διαγωνισμού δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. 8. Οι Εκδόσεις Πατάκη διατηρούν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάκλησης, ματαίωσης ή αναβολής της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και το δικαίωμα να μην ανακηρύξουν νικητή και ως εκ τούτου να μη δώσουν όλα τα βραβεία. 9. Με τη συμπλήρωση και αποστολή της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής συγκατατίθεστε στην τήρηση των στοιχείων σας από τις Εκδόσεις Πατάκη προς τους σκοπούς του διαγωνισμού. Συνιστά δικαίωμά σας η πρόσβαση στα στοιχεία σας που τηρούνται, καθώς και η προβολή αντιρρήσεων εκ μέρους σας για την επεξεργασία των στοιχείων που σας αφορούν. 10. Συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. 11. Οι Εκδόσεις Πατάκη διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν, επ’ ωφελεία των διαγωνιζομένων, τους παραπάνω όρους, χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

 Page generated: 08/08/2020 09:07:27