Κατηγορίες

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

Η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ)

 

ζητά

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

Η ΘΕΣΗ: Αφορά την επιλογή και την παρακολούθηση της έκδοσης εκπαιδευτικών βιβλίων.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο καθηγητικής σχολής (κατά προτίμηση πτυχίο τμήματος Φυσικής ή Μαθηματικών), γνώση της εκδοτικής διαδικασίας, γνώση του αναλυτικού προγράμματος στη μέση εκπαίδευση, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρμογών γραφείου, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, εργατικότητα και υπευθυνότητα.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα διδακτική πείρα.

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ: Αμοιβή ανάλογη με τα προσόντα και προοπτικές εξέλιξης, δυνατότητες επιμόρφωσης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: contracts@patakis.gr

αναγράφοντας τον κωδικό αγγελίας:  ΥΠΕΚΒΙΒ/09/2021

 

 

 

 Page generated: 18/10/2021 19:02:09