Κατηγορίες

ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ)

 

ΖΗΤΑ

 

ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

Η ΘΕΣΗ: Κάλυψη αναγκών στις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη)  στην περιοχή του Ασπροπύργου.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: απόφοιτος γυμνασίου, για τους άντρες εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: gengra@patakis.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων των Εκδόσεων Πατάκη: Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37 Αθήνα αναγράφοντας τον κωδικό αγγελίας: ΕΡΓΑΠΟΘ - 06/2021.Page generated: 18/10/2021 19:11:26