Κατηγορίες

ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

 

Η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ)

 

ΖΗΤΑ

 

ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

 

Ζητείται βοηθός λογιστή για πλήρη απασχόληση στα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα έχει ως κύριο τομέα ευθύνης αλλά όχι μοναδικό:

 • Καταχώριση και συμφωνία του ημερήσιου Ταμείου της εταιρείας.
 • Την επί πιστώσει καταχώριση τιμολογίων Προμηθευτών.
 • Τη συμφωνία του λογιστικού υπολοίπου με τους Προμηθευτές.

 

Πρέπει απαραίτητα να διαθέτει:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο με βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων ERP.
 • Καλή γνώση Λογιστικού Σχεδίου, ΦΠΑ, εισαγωγών, μισθοδοσίας.
 • Εμπειρία στην εφαρμογή Mydata και στη διαβίβαση των παραστατικών.
 • Ευχέρεια στη χρήση του Microsoft Office.
 • Γνώση αγγλικών.
 • Υπευθυνότητα στην τήρηση προθεσμιών και στη συνεργασία με τα άλλα τμήματα της εταιρείας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: vasarv@patakis.gr αναγράφοντας τον κωδικό αγγελίας:  ΒΟΗΘΛΟΓ/03.2023.

 

 Page generated: 31/05/2023 18:48:47