Κατηγορίες

ΘΕΣΗ

 

Η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ)

ΖΗΤΑ

ΟΔΗΓΟ

 

Η ΘΕΣΗ: Κάλυψη αναγκών στις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας «Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.» (Εκδόσεις Πατάκη) στην περιοχή του Ασπροπύργου.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα επαγγελματικού αυτοκινήτου (κατηγορίας Γ?) καθώς επίσης και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου.

Εργασιακή εμπειρία οδηγού οχήματος Γ΄ κατηγορίας θεωρείται απαραίτητη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: nfragos@patakis.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων των Εκδόσεων Πατάκη: Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37 Αθήνα αναγράφοντας τον κωδικό αγγελίας: ΟΔΗΓΑΠΟΘ/06/2023.

 

 

 

 

 Page generated: 24/05/2024 15:56:36