Ο Σπύρος Γιαννακόπουλος στην Κέρκυρα
Ο Σπύρος Γιαννακόπουλος στην Κέρκυρα

O συγγραφέας Σπύρος Γιαννακόπουλος
συναντάει τους αναγνώστες
και υπογράφει τα βιβλία του
στο βιβλιοπωλείο ΠΛΟΥΣ

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στις 19:00
(Νικηφόρου Θεοτόκη 91, Κέρκυρα, τηλ. 2661 035191)