Συζήτηση με τον Γιώργο Θ. Μαυρογορδάτο
Συζήτηση με τον Γιώργο Θ. Μαυρογορδάτο

Εκδόσεις Πατάκη και το Βιβλιοπωλείο Πατάκη
σας προσκαλούν την
Τρίτη 22 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ.
στον χώρο του βιβλιοπωλείου
σε μία συζήτηση με τον καθηγητή
Γιώργο Θ. Μαυρογορδάτο
με αφορμή την 28η Οκτωβρίου
με θέμα
Τα μικρά κράτη στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο