Παρουσίαση του graphic novel «Γιαννούλης Χαλεπάς» στη Λάρισα
Παρουσίαση του graphic novel «Γιαννούλης Χαλεπάς» στη Λάρισα

Παρουσίαση του graphic novel
Γιαννούλης Χαλεπάς,
ο μύθος της νεοελληνικής γλυπτικής

από τους συγγραφείς
Θανάση Πέτρου και Δημήτρη Βανέλλη

Ομιλίες:
Γιάννης Μπόλης, ιστορικός της τέχνης, «Τραγικότητα και μύθος»
Παύλος Βασιλειάδης, ψυχίατρος, διδάκτωρ ΑΠΘ/εικαστικός,
«Η εικαστική μετουσίωση του ψυχικού τραύματος στην τέχνη»