Η Λολίτα Γεωργίου για «Τα ξεχασμένα παιδιά του Μεγαλέξανδρου. Οι Καλάς» στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη

Η μαγεία του ταξιδιού θα ζωντανέψει με λόγο και εικόνες στην ομιλία που θα γίνει την Τετάρτη στις 18:30 στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας 65, Αθήνα)

Προορισμός μας
ΤΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΟΙ ΚΑΛΑΣ
Ξεναγός μας θα είναι η Λολίτα Γεωργίου, συγγραφέας ταξιδιωτικής λογοτεχνίας