ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΓΟΝΕΙΣ: Η αναγκαιότητα και τα οφέλη της Συμπεριληπτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης (ΣΟΣΕ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΓΟΝΕΙΣ | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: ΖΟΟΜ

Η αναγκαιότητα και τα οφέλη της Συμπεριληπτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης (ΣΟΣΕ)
Έλενα Σκαρπίδου, εκπαιδευτικός, υπεύθ. Τομέα Εκπαίδευσης του «Πολύχρωμου Σχολείου», συντονίστρια ομάδων εφήβων με θέμα τη Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ: 210.36.50.024-25, [email protected]
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, 11:00-12:30
Στη σημερινή κοινωνία της ψηφιακής εποχής και της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας των έμφυλων σχέσεων, τα παιδιά και οι έφηβες/-οι αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις και δυσκολίες να προσδιορίσουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα, να επανανοηματοδοτήσουν τον έρωτα και τις σχέσεις, να επεξεργαστούν κριτικά τις πληροφορίες που δέχονται σε σχέση με τη σεξουαλικότητα και να αναγνωρίσουν τους κινδύνους. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (ΣΟΣΕ) αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο ενδυνάμωσης παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση, δεξιότητες και θετικές στάσεις και αξίες ώστε τα παιδιά να κάνουν συνειδητές, ικανοποιητικές, υγιείς και αμοιβαίου σεβασμού επιλογές όσον αφορά τις σχέσεις, τη σεξουαλικότητα και τη συναισθηματική και σωματική τους υγεία και ευημερία. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα έχουμε την ευκαιρία να αποδομήσουμε τους μύθους που υπάρχουν όσον αφορά τη ΣΟΣΕ και να συζητήσουμε τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της.