Ελληνικά Α΄. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (επίπεδα Α1 + Α2)

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ

(Download the audio files here)

 

Εισαγωγή (Introduction)

σελ. (p.) 9

Ενότητα 1 (Section 1)

σελ. (p.) 14_1

σελ. (p.) 14_2

σελ. (p.) 15

σελ. (p.) 17_1

σελ. (p.) 17_2

σελ. (p.) 17_3

σελ. (p.) 18_1

σελ. (p.) 18_2

σελ. (p.) 19_1

σελ. (p.) 19_2

σελ. (p.) 22

Ενότητα 2 (Section 2)

σελ. (p.) 25

σελ. (p.) 30

σελ. (p.) 33

σελ. (p.) 34

σελ. (p.) 36_1

σελ. (p.) 36_2

σελ. (p.) 36_3

σελ. (p.) 37

Ενότητα 3 (Section 3)

σελ. (p.) 39

σελ. (p.) 42

σελ. (p.) 45_1

σελ. (p.) 45_2

σελ. (p.) 45_3

σελ. (p.) 46

Ενότητα 4 (Section 4)

σελ. (p.) 49

σελ. (p.) 50

σελ. (p.) 53

σελ. (p.) 56

Ενότητα 5 (Section 5)

σελ. (p.) 62

σελ. (p.) 65_1

σελ. (p.) 65_2

σελ. (p.) 65_3

Ενότητα 6 (Section 6)

σελ. (p.) 67

σελ. (p.) 70

σελ. (p.) 75

σελ. (p.) 77_1

σελ. (p.) 77_2

Ενότητα 7 (Section 7)

σελ. (p.) 81

σελ. (p.) 82

σελ. (p.) 84

σελ. (p.) 91_1

σελ. (p.) 91_2

σελ. (p.) 92

Ενότητα 8 (Section 8)

σελ. (p.) 95

σελ. (p.) 98

σελ. (p.) 101

σελ. (p.) 103

σελ. (p.) 105_1

σελ. (p.) 105_2

σελ. (p.) 105_3

σελ. (p.) 106

Ενότητα 9 (Section 9)

σελ. (p.) 109

σελ. (p.) 113

σελ. (p.) 115

σελ. (p.) 120_1

σελ. (p.) 120_2

Ενότητα 10 (Section 10)

σελ. (p.) 127_1

σελ. (p.) 127_2

Ενότητα 11 (Section 11)

σελ. (p.) 133

σελ. (p.) 139

σελ. (p.) 143

σελ. (p.) 147

Ενότητα 12 (Section 12)

σελ. (p.) 151

σελ. (p.) 156

σελ. (p.) 157

σελ. (p.) 162

σελ. (p.) 163

Ενότητα 13 (Section 13)

σελ. (p.) 167

σελ. (p.) 171

σελ. (p.) 177

Ενότητα 14 (Section 14)

σελ. (p.) 185

σελ. (p.) 191

σελ. (p.) 196

Ενότητα 15 (Section 15)

σελ. (p.) 205_1

σελ. (p.) 205_2

Ενότητα 16 (Section 16)

σελ. (p.) 213

σελ. (p.) 216

σελ. (p.) 224

σελ. (p.) 228

Ενότητα 17 (Section 17)

σελ. (p.) 233

σελ. (p.) 239

σελ. (p.) 242

Ενότητα 18 (Section 18)

σελ. (p.) 247

σελ. (p.) 259

Ενότητα 19 (Section 19)

σελ. (p.) 263

σελ. (p.) 265

σελ. (p.) 268

σελ. (p.) 270

σελ. (p.) 275

Ενότητα 20 (Section 20)

σελ. (p.) 282_1

σελ. (p.) 282_2