Ελληνικά Β΄. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (επίπεδο Β1)

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ

(Download the audio files here)

 

Ενότητα 1 (Section 1)

σελ. (p.) 9

σελ. (p.) 10_1

σελ. (p.) 10_2

σελ. (p.) 13

σελ. (p.) 14

σελ. (p.) 21

Ενότητα 2 (Section 2)

σελ. (p.) 27

σελ. (p.) 31

σελ. (p.) 32

σελ. (p.) 34

Ενότητα 3 (Section 3)

σελ. (p.) 43

σελ. (p.) 47

σελ. (p.) 51

σελ. (p.) 58

σελ. (p.) 59_1

σελ. (p.) 59_2

Ενότητα 4 (Section 4)

σελ. (p.) 63

σελ. (p.) 70

σελ. (p.) 71

σελ. (p.) 72

σελ. (p.) 76_1

σελ. (p.) 76_2

Ενότητα 5 (Section 5)

σελ. (p.) 80

σελ. (p.) 81

Ενότητα 6 (Section 6)

σελ. (p.) 85

σελ. (p.) 91

σελ. (p.) 96

σελ. (p.) 99

σελ. (p.) 102

Ενότητα 7 (Section 7)

σελ. (p.) 105

σελ. (p.) 112

σελ. (p.) 118

σελ. (p.) 119

Ενότητα 8 (Section 8)

σελ. (p.) 121

σελ. (p.) 125

σελ. (p.) 131

σελ. (p.) 135

Ενότητα 9 (Section 9)

σελ. (p.) 141

σελ. (p.) 147

σελ. (p.) 150

σελ. (p.) 151

Ενότητα 10 (Section 10)

σελ. (p.) 156

σελ. (p.) 157

σελ. (p.) 158

Ενότητα 11 (Section 11)

σελ. (p.) 165

σελ. (p.) 177

σελ. (p.) 181

σελ. (p.) 184

Ενότητα 12 (Section 12)

σελ. (p.) 187

σελ. (p.) 191

σελ. (p.) 201

σελ. (p.) 202

Ενότητα 13 (Section 13)

σελ. (p.) 205

σελ. (p.) 214

σελ. (p.) 216

σελ. (p.) 223

σελ. (p.) 231

Ενότητα 14 (Section 14)

σελ. (p.) 235

σελ. (p.) 240

σελ. (p.) 244

σελ. (p.) 246

σελ. (p.) 250

σελ. (p.) 253

Ενότητα 15 (Section 15)

σελ. (p.) 256

σελ. (p.) 257

Ενότητα 16 (Section 16)

σελ. (p.) 265

σελ. (p.) 272

σελ. (p.) 279

σελ. (p.) 281

σελ. (p.) 282

Ενότητα 17 (Section 17)

σελ. (p.) 285

σελ. (p.) 291

σελ. (p.) 298

σελ. (p.) 302

Ενότητα 18 (Section 18)

σελ. (p.) 305

σελ. (p.) 316

σελ. (p.) 319

σελ. (p.) 323

σελ. (p.) 324

Ενότητα 19 (Section 19)

σελ. (p.) 327

σελ. (p.) 337

σελ. (p.) 341

σελ. (p.) 344

Ενότητα 20 (Section 20)

σελ. (p.) 348_1

σελ. (p.) 348_2