Ελληνικά Γ΄ - Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (Επίπεδο Β2)

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ

(Download the audio files here)

 

Ενότητα 1 (Section 1)

Σελ._009_EN1

Ενότητα 1 (Section 1)

Σελ._017_EN1

Σελ._022_ask19_EN1

Ενότητα 2 (Section 2)

Σελ._026_EN2

Σελ._032_ask9_EN2

Σελ._040_ask16_EN2

Ενότητα 3 (Section 3)

Σελ._043_EN3

Σελ._048_ask6_EN3

Σελ._050_ask9_EN3

Σελ._056_ask16_EN3

Ενότητα 4 (Section 4)

Σελ._071_ask12_EN4

Σελ._075_ask18_EN4

Ενότητα 5 (Section 5)

Σελ._076_ask1_EN5

Σελ._077_EN5

Σελ._092_ask18_EN5

Σελ._093_ask20_EN5

1η Επαναληπτική (1st Review)

Σελ._096_ask1_EP1

Σελ._097_ask2_EP1

Ενότητα 6 (Section 6)

Σελ._109_EN6

Σελ._115_EN6

Σελ._117_ask9_EN6

Σελ._126_ask18_EN6

Σελ._126_ask19_EN6

Ενότητα 7 (Section 7)

Σελ._129_ask2i_EN7

Σελ._129_ask2ii_EN7

Σελ._129_ask2iii_EN7

Σελ._139_ask14i_EN7

Σελ._139_ask14ii_EN7

Ενότητα 8 (Section 8)

Σελ._145_EN8

Σελ._157_ask19_EN8

Ενότητα 9 (Section 9)

Σελ._172_EN9

Σελ._174_ask15_EN9

Σελ._175_EN9

Σελ._179_ask21_EN9

Σελ._180_ask22_EN9

Ενότητα 10 (Section 10)

Σελ._183_EN10

Σελ._191_ask10_EN10

Σελ._194_EN10

2η Επαναληπτική (2nd Review)

Σελ._204_ask1_EP2

Σελ._205_ask2_EP2

Ενότητα 11 (Section 11)

Σελ._227_ask11_EN11

Ενότητα 12 (Section 12)

Σελ._237_EN12

Σελ._251_ask21_EN12

Σελ._255_ask27_EN12

Ενότητα 13 (Section 13)

Σελ._261_EN13

Σελ._262_ask3_EN13

Σελ._270_EN13

Σελ._280_ask21_EN13

Ενότητα 14 (Section 14)

Σελ._288_ask6_EN14

Σελ._297_ask18i_EN14

Σελ._297_ask18ii_EN14

Σελ._297_ask18iii_EN14

Σελ._298_ask19i_EN14

Σελ._299_ask19ii_EN14

Σελ._300_EN14

Σελ._306_ask 27_EN14

Σελ._306_ask28_EN14

Ενότητα 15 (Section 15)

Σελ._309_EN15

Σελ._316-17_ask9_EN15

Σελ._321_EN15

Σελ._327_EN15

3η Επαναληπτική (3rd Review)

Σελ._330_ask1_EPAN3

Σελ._331_ask2_EPAN3