ΚΩΔ BARCODE ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΤ Χ ΦΠΑ ΛΤ Μ ΦΠΑ Περιγραφή Τάξη-Ηλικία
Ω006 0211000020120128 Ω006 ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜ Α ΤΕΥΧ   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω091 0211000030120125 Ω091 ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜ ΤΕΤ.ΕΡΓ Α ΤΕΥΧ   1,70 1,81 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω090 0211000040120122 Ω090 ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜ Β ΤΕΥΧ  1009849   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω092 0211000050120129 Ω092 ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜ ΤΕΤ.ΕΡΓ Β ΤΕΥΧ   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω199 0211000090120127 Ω199 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜ Β ΤΕΥΧ   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω200 9789600618396 Ω200 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Α ΤΕΥΧ 1008811   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω237 9789600618006 Ω237 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.Α ΔΗΜ 1008753   3,00 3,2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω198 9789600618358 Ω198 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜ Α ΤΕΥΧ  1008765   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω233 0211000150120128 Ω233 ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒ.Α ΔΗΜ.ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.   1,20 1,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω203 0211000120120127 Ω203 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Δ ΤΕΥΧ   0,90 0,96 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω201 0211000100120123 Ω201 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Β ΤΕΥΧ 1008812   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω202 9789600618419 Ω202 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Γ ΤΕΥΧ 1008813   1,10 1,17 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω303 0211000180120129 Ω303 ΤΕΤΡ.ΕΡΓΑΣ.ΜΟΥΣΙΚΗ Α ΔΗΜΟΤ.   1,20 1,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω243 0211000170120122 Ω243 ΜΟΥΣΙΚΗ Α ΔΗΜΟΤ. -   1,20 1,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α΄
Ω096 0211000310120128 Ω096 ΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜ ΤΕΤ.ΕΡΓ Α ΤΕΥΧ   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω093 0211000300120121 Ω093 ΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜ Α ΤΕΥΧ.   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω205 0211000360120123 Ω205 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΔΗΜ Α ΤΕΥΧ   2,30 2,45 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω097 0211000330120122 Ω097 ΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜ ΤΕΤ.ΕΡΓ Β ΤΕΥΧ   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω094 0211000320120125 Ω094 ΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜ Β ΤΕΥΧ.   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω207 9789600618488 Ω207 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Α ΤΕΥΧ 1008817   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω209 0211000400120120 Ω209 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Γ ΤΕΥΧ   0,90 0,96 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω234 0211000440120128 Ω234 ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒ.Β ΔΗΜ.ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.   1,10 1,17 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω210 9789600618518 Ω210 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Δ ΤΕΥΧ 1008820   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω238 0211000430120121 Ω238 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.Β ΔΗΜ   3,00 3,2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω208 0211000390120124 Ω208 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Β ΤΕΥΧ 1008818   0,90 0,96 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω095 0211000340120129 Ω095 ΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜ Γ ΤΕΥΧ. 1008013   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω206 0211000380120127 Ω206 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΔΗΜ Β ΤΕΥΧ  1008815   1,70 1,81 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω304 0211000470120129 Ω304 ΤΕΤΡ.ΕΡΓΑΣ.ΜΟΥΣΙΚΗ Β ΔΗΜΟΤ. - 1010241   1,20 1,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω246 0211000460120122 Ω246 ΜΟΥΣΙΚΗ Β ΔΗΜΟΤ.ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ   1,20 1,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β΄
Ω044 0211000200120122 Ω044 ΑΝΘΟΛ.ΛΟΓΟΤ.ΚΕΙΜ.Α+Β ΔΗΜ.  1008854   3,30 3,51 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α ΕΩΣ Β΄
Ω127 9789600619799 Ω127 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α+Β ΔΗΜ.ΤΕΤΡ.ΕΡΓ. 1008913   1,20 1,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α ΕΩΣ Β΄
Ω324 9789600618877 Ω324 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α+Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  1008773   2,10 2,24 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α ΕΩΣ Β΄
Ω126 9789600619775 Ω126 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α+Β ΔΗΜ. 1008911   1,90 2,02 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α ΕΩΣ Β΄
Ω098 0211000480120126 Ω098 ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜ Α ΤΕΥΧ   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω101 0211000490120123 Ω101 ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Α ΤΕΥΧ   1,70 1,81 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω170 0211000560120121 Ω170 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΔΗΜ.   3,10 3,3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω218 0211000590120122 Ω218 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   1008767   2,80 2,98 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω007 0211000570120128 Ω007 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΔΗΜ.ΤΕΤ.ΕΡΓ.   1,30 1,38 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω102 0211000510120126 Ω102 ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Β ΤΕΥΧ   1,70 1,81 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω100 0211000520120123 Ω100 ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜ Γ ΤΕΥΧ   1,70 1,81 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω160 0211000540120127 Ω160 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΔΗΜ   Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ   2,40 2,56 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω235 0211000660120120 Ω235 ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒ.Γ ΔΗΜ.ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.   1,10 1,17 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω217 9789600618587 Ω217 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Δ ΤΕΥΧ  1008825   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω214 0211000600120128 Ω214 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Α ΤΕΥΧ   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω215 9789600618563 Ω215 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Β ΤΕΥΧ  1008823   0,90 0,96 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω099 0211000500120129 Ω099 ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜ Β ΤΕΥΧ   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω216 0211000620120122 Ω216 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Γ ΤΕΥΧ   1,10 1,17 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω239 0211000650120123 Ω239 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.Γ ΔΗΜ   3,00 3,2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω250 0211000740120125 Ω250 ΜΟΥΣΙΚΗ Γ+Δ ΔΗΜ.ΤΕΤ.ΕΡΓ.   1,20 1,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω045 0211000680120124 Ω045 ΑΝΘΟΛ.ΛΟΓΟΤ.ΚΕΙΜ.Γ+Δ ΔΗΜ  1008853   3,60 3,83 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω326 9789600620023 Ω326 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ+Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1008936   2,10 2,24 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω251 0211000730120128 Ω251 ΜΟΥΣΙΚΗ Γ+Δ ΔΗΜΟΤ. 1008921   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω375 0211001850120128 Ω375 ΑΓΓΛΙΚΑ Γ ΔΗΜ. ΜΑGΙC ΒΟΟΚ   2,50 2,66 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄
Ω134 9789600619751 Ω134 ΕΙΚΟΝ.ΛΕΞΙΚΟ Α Β Γ ΔΗΜΟΤ. 1008910   4,90 5,22 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α ΕΩΣ Γ΄
Ω171 0211000900120125 Ω171 ΙΣΤΟΡΙΑ Δ ΔΗΜ-ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ   2,80 2,98 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω219 9789600618624 Ω219 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Α ΤΕΥΧ  1008827   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω103 0211000820120120 Ω103 ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜ.Α ΤΕΥΧ   2,00 2,13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω107 0211000830120127 Ω107 ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜ.ΤΕΤ.ΕΡΓ.Α ΤΕΥΧ   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω240 0211000990120128 Ω240 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒ.Δ ΔΗΜ   3,00 3,2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω009 0211000930120126 Ω009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   1008768   4,00 4,26 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω161 0211000880120122 Ω161 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δ ΔΗΜ  Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ Ζ   2,20 2,34 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω106 0211000850120121 Ω106 ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜ.ΤΕΤ.ΕΡΓ. Β ΤΕΥΧΟΣ   1,70 1,81 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω236 0211001000120121 Ω236 ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒ.Δ ΔΗΜ.ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.   1,20 1,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω222 9789600618655 Ω222 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Δ ΤΕΥΧ  1008830   1,10 1,17 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω104 0211000840120124 Ω104 ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜ.Β ΤΕΥΧ.   2,10 2,24 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω221 9789600618648 Ω221 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Γ ΤΕΥΧ  1008829   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω220 0211000950120120 Ω220 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ Β ΤΕΥΧ  1008828   0,90 0,96 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω008 0211000910120122 Ω008 ΙΣΤΟΡΙΑ Δ ΔΗΜ ΤΕΤ ΕΡΓ  ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝ   1,20 1,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω105 9789600621365 Ω105 ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜ.Γ ΤΕΥΧ. 1008994   1,90 2,02 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω034 9789600621723 Ω034 ΑΓΓΛΙΚΑ Δ  ΔΗΜ. 1009145   3,20 3,41 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω039 9789600621785 Ω039 ΑΓΓΛΙΚΑ Δ ΔΗΜ ΤΕΤ.ΕΡΓ. 1009147   2,00 2,13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄
Ω131 9789600619829 Ω131 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ+Δ ΔΗΜ.ΤΕΤΡ.ΕΡΓ. 1008916   1,20 1,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄ ΕΩΣ Δ΄
Ω130 9789600619805 Ω130 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ+Δ ΔΗΜ. 1008914   1,90 2,02 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ΄ ΕΩΣ Δ΄
Ω111 0211001110120127 Ω111 ΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜ ΤΕΤ.ΕΡΓ Α ΤΕΥΧ   1,70 1,81 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω109 0211001120120124 Ω109 ΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜ Β ΤΕΥΧ   1,90 2,02 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω082 9789600619966 Ω082 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε ΔΗΜ. 1009930   3,00 3,2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω120 0211001380120124 Ω120 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε ΣΤ ΔΗΜ   4,20 4,47 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω108 0211001100120120 Ω108 ΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜ Α ΤΕΥΧ   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω223 9789600618693 Ω223 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜ Α ΤΕΥΧ.ΤΕΤ.ΕΡΓ. 1008832   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω317 9789600618808 Ω317 ΦΥΣΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤ.ΒΙΒ.ΜΑΘ.1008771 ΕΡΕΥΝΩ + ΑΝΑΚΑ   2,30 2,45 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω173 9789600618228 Ω173 ΙΣΤΟΡΙΑ Ε ΔΗΜ.ΤΕΤ.ΕΡΓ.1008800 ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ Χ   1,20 1,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω083 9789600619980 Ω083 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε ΔΗΜ.ΤΕΤ.ΕΡΓ. 1008932   1,40 1,49 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω318 9789600618822 Ω318 ΦΥΣΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤ.ΤΕΤ.ΕΡΓ. 1008842  ΕΡΕΥΝΩ + ΑΝΑ   3,80 4,05 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω172 0211001180120126 Ω172 ΙΣΤΟΡΙΑ Ε ΔΗΜ.  ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ   2,80 2,98 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω227 0211001230120120 Ω227 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜ. 1008769   3,00 3,2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω225 9789600618716 Ω225 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜ Γ ΤΕΥΧ.ΤΕΤ.ΕΡΓ. 1008834   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω110 0211001140120128 Ω110 ΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜ Γ ΤΕΥΧ  1008007   1,90 2,02 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω188 9789600621822 Ω188 ΚΟΙΝ.& ΠΟΛΙΤ.ΑΓΩΓΗ Ε ΔΗΜ.  1009142   1,90 2,02 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω226 9789600618723 Ω226 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜ Δ ΤΕΥΧ.ΤΕΤ.ΕΡΓ. 1008835   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω224 9789600618709 Ω224 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜ Β ΤΕΥΧ.ΤΕΤ.ΕΡΓ. 1008833   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω162 0211001160120122 Ω162 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε ΔΗΜ. 1008764 ΧΡΙΣΤΑΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩ   2,40 2,56 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω327 9789600618891 Ω327 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε+ΣΤ ΔΗΜΟΤ. 1008774   2,00 2,13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω253 9789600619928 Ω253 ΜΟΥΣΙΚΗ Ε ΔΗΜ.ΤΕΤ.ΕΡΓ. 1008926   1,10 1,17 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω112 0211001130120121 Ω112 ΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜ ΤΕΤ.ΕΡΓ Β ΤΕΥΧ - 2011   1,70 1,81 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω252 9789600619904 Ω252 ΜΟΥΣΙΚΗ Ε ΔΗΜ. 1008924   1,70 1,81 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω046 0211001350120123 Ω046 ΑΝΘΟΛ.ΛΟΓΟΤ.ΚΕΙΜ.Ε+ΣΤ ΔΗΜ.  1008085   5,60 5,96 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω152 9789600618129 Ω152 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε+ΣΤ ΔΗΜ. 1008757   2,00 2,13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω029 9789600621730 Ω029 ΑΓΓΛΙΚΑ  Ε ΔΗΜ.  1009148   3,20 3,41 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω030 9789600621792 Ω030 ΑΓΓΛΙΚΑ  Ε ΔΗΜ. ΤΕΤΡ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ  1009150   1,90 2,02 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄
Ω193 8889600617960 Ω193 ΛΕΞΙΚΟ Δ Ε ΣΤ ΔΗΜ.ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ /10   2,70 2,88 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ΄ ΕΩΣ ΣΤ΄
Ω177 0211001820120127 Ω177 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤ   3,50 3,73 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω176 0211001830120124 Ω176 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜ.ΤΕΤΡ.ΕΡΓ. ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ Χ   1,40 1,49 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω229 9789600618778 Ω229 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜ Β ΤΕΥΧ.ΤΕΤ.ΕΡΓ. 1008838   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω228 9789600618761 Ω228 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜ Α ΤΕΥΧ.ΤΕΤ.ΕΡΓ. 1008837   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω114 0211001580120122 Ω114 ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜ Β ΤΕΥΧ   2,10 2,24 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω116 0211001570120125 Ω116 ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜ ΤΕΤ.ΕΡΓ Α ΤΕΥΧ   1,70 1,81 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω113 11001560120128 Ω113 ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜ Α ΤΕΥΧ 1008008   1,90 2,02 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω320 9789600618853 Ω320 ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜ.ΤΕΤ.ΕΡΓ.1008844 ΕΡΕΥΝΩ + ΑΝΑΚΑΛ   3,70 3,94 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω084 0211001530120127 Ω084 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ ΔΗΜ.   3,00 3,2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω163 0211001620120129 Ω163 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜ  ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΛΗΘΕ   2,40 2,56 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω230 9789600618785 Ω230 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜ Γ ΤΕΥΧ.ΤΕΤ.ΕΡΓ. 1008839   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω117 0211001590120129 Ω117 ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜ ΤΕΤ.ΕΡΓ Β ΤΕΥΧ   1,70 1,81 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω232 9789600618730 Ω232 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜ. 1008770   3,29 3,5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω231 9789600618792 Ω231 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜ Δ ΤΕΥΧ.ΤΕΤ.ΕΡΓ. 1008840   1,00 1,07 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω085 0211001540120124 Ω085 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ ΔΗΜ.ΤΕΤ.ΕΡΓ.   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω319 0211001780120120 Ω319 ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜ.ΒΙΒ.ΜΑΘ.1008772 ΕΡΕΥΝΩ + ΑΝΑΚΑΛ   2,80 2,98 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω115 0211001600120125 Ω115 ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜ Γ ΤΕΥΧ   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω190 9789600621839 Ω190 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ ΔΗΜ  1009141   1,90 2,02 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω255 11001760120126 Ω255 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤ ΔΗΜ.ΤΕΤ.ΕΡΓ.   1,20 1,28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω254 9789600619935 Ω254 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤ ΔΗΜ. 1008927   1,80 1,92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω037 9789600621747 Ω037 ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜ.  1009170   3,40 3,62 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω038 9789600621808 Ω038 ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜ.ΤΕΤΡ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ  1009190   2,00 2,13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ΄
Ω133 9789600619850 Ω133 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ε+ΣΤ ΔΗΜ.ΤΕΤΡ.ΕΡΓ. 1008919   1,10 1,17 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄ ΕΩΣ ΣΤ΄
Ω132 9789600619836 Ω132 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ε+ΣΤ ΔΗΜ. 1008917   1,90 2,02 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε΄ ΕΩΣ ΣΤ΄
Ω197 9789600620153 Ω197 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝ. 2109188   5,00 5,33 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω059 0212100090120123 Ω059 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   3,20 3,41 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω002 0212100050120125 Ω002 ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝ.   3,20 3,41 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω001 0212100320120121 Ω001 ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝ.   3,40 3,62 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω003 0212100010120127 Ω003 ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   3,40 3,62 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω049 0212100070120129 Ω049 ΑΡΧ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜ   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω297 9789600619027 Ω297 ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣ.Α ΓΥΜ 2108142 ΟΕΔΒ   1,80 1,92 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω086 0212100130120120 Ω086 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2109286   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω182 9789600619034 Ω182 ΚΕΙΜ.ΝΕΟΕΛ.ΛΟΓ.Α ΓΥΜ 2108143   4,90 5,22 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω088 0212100140120127 Ω088 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΕΤΡ.ΕΡΓ. Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2109   1,40 1,49 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω157 0212100230120129 Ω157 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝ.   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω151 9789600619058 Ω151 ΗΡΟΔ.ΙΣΤΟΡ.Α ΓΥΜΝ 2108149 ΟΕΔΒ   1,90 2,02 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω311 9789600620535 Ω311 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝ. 2108194   1,80 1,92 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω263 9789600620566 Ω263 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2108190   2,00 2,13 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω077 9789600620849 Ω077 ΓΑΛΛΙΚΑ Α ΓΥΜΝ.ΜΑΘΗΤΗ  2109289   4,00 4,26 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω295 9789600620498 Ω295 ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝ. 2108213   0,80 0,85 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω124 9789600620474 Ω124 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝ. 2109211   2,40 2,56 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω241 0212101740120128 Ω241 ΜΟΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝ. ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ   2,90 3,09 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω242 9789600622928 Ω242 ΜΟΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝ.ΤΕΤΡ.ΕΡΓΑΣ.   1,40 1,49 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω076 9789600620863 Ω076 ΓΑΛΛΙΚΑ Α ΓΥΜ ΤΕΤ.ΕΡΓ. 2109291   2,40 2,56 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω036 9789600620726 Ω036 ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ Α ΓΥΜΝ. 2109280   4,30 4,58 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω287 9789600620740 Ω287 ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡ. Α ΓΥΜΝ. 2109282   3,50 3,73 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω080 9789600619096 Ω080 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2108152  ΟΕΔΒ   3,40 3,62 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω307 9789600619119 Ω307 ΤΕΤΡΑΔ.ΕΡΓΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ.Α ΓΥΜΝΑΣ. 2109155  ΟΕΔΒ   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω031 9789600620696 Ω031 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ  Α ΓΥΜΝ. 2109277   4,30 4,58 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄
Ω004 0212100720120127 Ω004 ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝ.   3,50 3,73 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω204 0212100850120127 Ω204 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝ.   4,80 5,11 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω166 0212100870120121 Ω166 ΙΣΤΟΡ.Β ΓΥΜΝ  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω257 0212100920120125 Ω257 ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝ.   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω164 0212100680120120 Ω164 ΙΛΙΑΔΑ Β ΓΥΜΝ -ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ   3,20 3,41 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω328 0212101000120127 Ω328 ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝ.   3,20 3,41 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω348 0212101050120122 Ω348 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝ.   2,10 2,24 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω087 0212100740120121 Ω087 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2109304   3,40 3,62 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω183 0212100830120123 Ω183 ΚΕΙΜ.ΝΕΟΕΛ.ΛΟΓ.Β ΓΥΜ   5,00 5,33 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω294 12100930120122 Ω294 ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝ. 2108165-ΟΕΔΒ   1,80 1,92 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω158 0212100810120129 Ω158 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝ. 2108145  ΟΕΔΒ   2,80 2,98 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω089 9789600621044 Ω089 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.Β ΓΥΜΝ.  2109306   1,30 1,38 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω050 0212100700120123 Ω050 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Β ΓΥΜΝ   2,30 2,45 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω264 9789600620603 Ω264 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Β ΓΥΜΝ. 2108219   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω313 9789600620559 Ω313 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝ. 2108223   1,90 2,02 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω245 0212100900120121 Ω245 ΜΟΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝ.ΤΕΤΡ.ΕΡΓΑΣ.   1,30 1,38 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω247 0212100890120125 Ω247 ΜΟΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝ.   1,80 1,92 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω290 9789600622478 Ω290 ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Β ΓΥΜΝ. 210   1,10 1,17 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω301 0212100780120129 Ω301 ΤΕΤΡ.ΕΡΓΑΣ.ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝ. 2   0,80 0,85 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω128 0212100770120122 Ω128 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝ.   2,30 2,45 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω035 9789600620788 Ω035 ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ  Β ΓΥΜΝ. 2109295   3,70 3,94 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω081 9789600620931 Ω081 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2109298  ΟΕΔΒ   3,60 3,83 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω288 9789600620801 Ω288 ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡ. Β ΓΥΜΝ. 2109297   2,80 2,98 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω293 9789600620955 Ω293 ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2109300  ΟΕΔΒ   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω032 9789600620757 Ω032 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ  Β ΓΥΜΝ. 2109292   4,00 4,26 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω284 9789600620771 Ω284 ΤΕΤ ΕΡΓ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ  Β ΓΥΜΝ.  2109294   2,80 2,98 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄
Ω005 0212101230120126 Ω005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝ   2,80 2,98 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω256 0212101480120129 Ω256 ΝΕΟΕΛ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝ.   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω169 0212101510120129 Ω169 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝ.ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ   3,40 3,62 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω122 0212101310120121 Ω122 ΔΡΑΜΑΤ.ΠΟΙΗΣΗ  ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ Γ ΓΥΜΝ.   2,80 2,98 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω338 0212101560120124 Ω338 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝ.   3,70 3,94 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω066 0212101250120120 Ω066 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝ.   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω358 0212101610120128 Ω358 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   2,30 2,45 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω187 0212101410120120 Ω187 ΚΟΙΝ.& ΠΟΛΙΤ.ΑΓΩΓΗ Γ ΓΥΜΝ.   2,70 2,88 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω298 9789600619331 Ω298 ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝ. 2108171 ΟΕΔΒ   1,80 1,92 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω213 0212101430120124 Ω213 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝ. 2109249   5,00 5,33 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω159 0212101370120123 Ω159 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω181 9789600619348 Ω181 ΚΕΙΜ ΝΕΟΕΛ ΛΟΓ.Γ ΓΥΜ. 2108172 06-ΟΕΔΒ   4,90 5,22 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω047 9789600620672 Ω047 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ ΓΥΜ - 210930   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω266 9789600619386 Ω266 ΟΡΝΙΘΕΣ Γ ΓΥΜΝ. 2108176 ΟΕΔΒ   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω048 9789600621532 Ω048 ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞ ΑΝΑΒΑΣΗ Γ ΓΥΜΝ.2108268 ΟΕΔΒ   1,30 1,38 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω282 9789600619485 Ω282 ΣΧΟΛ.ΕΠΑΓ.ΠΡΟΣΑΝ.Γ ΓΥΜΝ.2108182   2,40 2,56 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω248 0212101450120128 Ω248 ΜΟΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝ.   1,80 1,92 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω249 9789600622331 Ω249 ΜΟΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝ.ΤΕΤΡ.ΕΡΓΑΣ.   1,30 1,38 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω302 0212101340120122 Ω302 ΤΕΤΡ.ΕΡΓΑΣ.ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝ.   0,80 0,85 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω129 9789600619423 Ω129 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝ. 2108178 ΟΕΔΒ   2,00 2,13 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω078 9789600620900 Ω078 ΓΑΛΛΙΚΑ Γ ΓΥΜ   3,70 3,94 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω033 9789600620818 Ω033 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Γ ΓΥΜΝ. 2109310   3,10 3,3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω289 9789600620832 Ω289 ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧ  Γ ΓΥΜΝ. 2109312   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω286 9789600620719 Ω286 ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Α ΓΥΜΝ. 2109279   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω079 9789600620924 Ω079 ΓΑΛΛΙΚΑ Γ ΓΥΜΝ.ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.  2109314   2,40 2,56 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω374 9789600620931 Ω374 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΤΡ. ΕΡΓΑΣ ΕΠΙΛ   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω373 9789600620931 Ω373 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΠΙΛ   3,80 4,05 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ΄
Ω027 0212100580120121 Ω027 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α Β Γ ΓΥΜΝΑ   4,00 4,26 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
Ω279 0212100660120126 Ω279 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑΣ Α Β Γ ΓΥΜΝ.   3,80 4,05 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
Ω167 0212100590120128 Ω167 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧ.ΕΛΛΗΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α Β Γ ΓΥΜΝ.   3,40 3,62 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
Ω028 0212100640120122 Ω028 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α Β Γ ΓΥΜΝ.   4,00 4,26 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
Ω165 9789600619171 Ω165 ΙΣΤ.ΝΕΟΕΛ.ΛΟΓΟΤ.Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2108158   3,60 3,83 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
Ω192 9789600620108 Ω192 ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑΣ Α Β Γ ΓΥΜΝ. 2108199   5,70 6,07 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
Ω145 9789600620054 Ω145 ΕΡΜ.ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝ.Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  210802   9,00 9,59 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
Ω325 0212100420120120 Ω325 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α+Β+Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   3,00 3,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
Ω280 9789600600230 Ω280 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝ.Α Β Γ ΓΥΜΝ. 2108004   1,80 1,92 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
Ω194 9789600607956 Ω194 ΛΕΞΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  2208226   2,30 2,45 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Ω012 0212200010120124 Ω012 ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚ.   2,80 2,98 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω119 0212200120120120 Ω119 ΓΡΑΜΜΑΤ.ΑΡΧ.ΕΛΛΗΝ.   2,80 2,98 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω146 0212200160120128 Ω146 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α+Β ΛΥΚ   6,40 6,82 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω010 0212200330120125 Ω010 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚ.Γ/Π   5,70 6,07 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω051 0212200040120125 Ω051 ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 22082   5,40 5,75 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω011 0212200380120120 Ω011 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚ. ΛΙΟΔΑΚΗΣ   5,00 5,33 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω179 0212200210120122 Ω179 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΥΚ   3,60 3,83 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω184 0212200230120126 Ω184 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛ.ΛΟΓ.Α ΛΥΚ.   6,00 6,39 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω060 9789600606454 Ω060 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚ ΟΕΔΒ - ΝΕΟ   3,30 3,51 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω137 0212200140120124 Ω137 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚ   5,40 5,75 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω123 0212200130120127 Ω123 ΕΓΧΕΙΡ.ΓΛΩΣ.ΔΙΔΑΣΚ.Α ΛΥΚ.  2208204   1,50 1,6 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω196 9789607341211 Ω196 ΛΥΣΕΙΣ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α+Β ΛΥΚ. 2208211   2,40 2,56 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω316 9789600622898 Ω316 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕ   1,40 1,49 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω013 9789600603613 Ω013 ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚ.ΛΥΣΕΙΣ 2209209 ΟΕΔΒ   1,80 1,92 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω323 9789600622799 Ω323 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚ.Γ/Π ΛΥΣΕΙΣ 2208215   1,00 1,07 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω265 0212200280120121 Ω265 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ & ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΛΥΚ.   2,20 2,34 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω346 0212200410120120 Ω346 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚ. λυσεις  2208219 ΛΙΟΔΑΚΗΣ   0,70 0,75 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω055 0212200070120126 Ω055 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α ΛΥΚ.   2,50 2,66 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω056 9789600609431 Ω056 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α ΛΥΚ.τετρ.ασκ. 2208222   0,80 0,85 ΛΥΚΕΙΟ Α΄
Ω015 0212202070120120 Ω015 ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚ  2208255 ΟΕΔΒ   2,30 2,45 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω329 0212202090120124 Ω329 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚ.Γ/Π 2208257   5,50 5,86 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω061 0212200470120122 Ω061 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚ.Γ/Π 2208265 ΟΕΔΒ/ΚΑΨΑΛΗΣ   3,30 3,51 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω272 0212200580120128 Ω272 ΣΟΦΟΚΛ.ΤΡΑΓΩΔ.Β ΛΥΚ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ/ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ  220   4,40 4,69 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω350 0212202110120127 Ω350 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚ.Γ/Π 2208261 ΛΙΟΔΑΚΗ   2,90 3,09 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω168 0212200520120126 Ω168 ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚ.ΜΕΣ.& ΝΕΟΤ.ΚΟΣΜ.   1,40 1,49 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω138 0212200500120122 Ω138 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚ 2209271   5,40 5,75 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω185 0212200540120120 Ω185 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛ.ΛΟΓ.Β ΛΥΚ.   6,40 6,82 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω333 0212201700120127 Ω333 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚ.θ+Τ/Κ ΙΩΑΝΝΟΥ   4,80 5,11 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω211 9789600606164 Ω211 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚ.Θ/Κ 2208291 ΟΕΔΒ   4,00 4,26 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω040 0212202080120127 Ω040 ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚ ΛΥΣΕΙΣ  2208256  ΑΝΔΡΕΟΥ-ΟΕΔΒ   1,80 1,92 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω366 0212200700120120 Ω366 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ.Β ΛΥΚ. 2208251   4,10 4,37 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω267 0212200560120124 Ω267 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ Β ΛΥΚ.   4,00 4,26 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω331 0212202100120120 Ω331 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚ.Γ/Π ΛΥΣΕΙΣ  2208260   1,00 1,07 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω370 9789600606331 Ω370 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β`ΛΥΚ.ΘΕΩΡ/ΚΑΤ 2208282  ΟΕΔΒ-ΠΑΣΧΑΛΗ   2,20 2,34 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω349 0212202120120124 Ω349 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚ. λυσεις    ΛΙΟΔΑΚΗΣ   0,70 0,75 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω260 0212200590120125 Ω260 ΟΙΔΙΠΟΥΣ-ΤΥΡΑΝΟΣ ΑΙΑΣ Β ΛΥΚ ΣΟΦΟΚΛ.ΤΡΑΓΩΔ.22   2,30 2,45 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω354 9789600608335 Ω354 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚ.Θ/Κ 2208297  ΛΙΟΔΑΚΗ-ΟΕΔΒ   5,20 5,54 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω271 0212201590120122 Ω271 ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜ.Β ΛΥΚ.Θρ/Κ 2208281 ΟΕΔΒ   6,10 6,5 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω335 9789600611564 Ω335 ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚ.Θ+Τ/Κ Λυσεις 2208296   1,40 1,49 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω043 9789600611533 Ω043 ΑΝΘΟΛ.ΑΡΧ.ΛΥΡΙΚ.ΠΟΙΗΣ.Β ΛΥΚ. 2208285   3,30 3,51 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω014 0212201540120127 Ω014 ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Β ΛΥΚ.ΘΕΩΡ/ΚΑΤ 2208550   6,00 6,39 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω212 9789600606478 Ω212 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚ.Θ+Τ/Κ ΛΥΣΕΙΣ 2208292   2,70 2,88 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω355 9789600610192 Ω355 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚ.Θ+Τ/Κ  Λυσεις  2208305  ΛΙΟΔΑΚΗΣ   0,80 0,85 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω275 9789600614688 Ω275 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜ.& ΔΙΑΣΤ Β ΛΥΚ. 2208309   6,00 6,39 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω258 9789600606393 Ω258 ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΟΓΟΤ.Β ΛΥΚ. 2208307   4,00 4,26 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω121 9789600606461 Ω121 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β ΛΥΚ. 2208306/ΟΕΔΒ   3,20 3,41 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω377 0212201130120124 Ω377 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Β`ΛΥΚ. 2208313   6,00 6,39 ΛΥΚΕΙΟ Β΄
Ω068 0212200720120124 Ω068 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚ.Γ/Π   3,00 3,2 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω016 0212201630120129 Ω016 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛ.ΙΣΤ.Γ ΛΥΚ. ΘΕΩΡ/ΚΑΤ   4,00 4,26 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω020 0212201610120125 Ω020 ΑΡΧ.ΕΛΛΗΝ.ΦΙΛΟΣ.ΛΟΓ.Γ ΛΥΚ. 2208341   3,10 3,3 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω369 0212200750120125 Ω369 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ`ΛΥΚ   5,40 5,75 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω022 9789600607031 Ω022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚ.Θ+Τ/Κ  2208351   4,00 4,26 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω026 0212201830120127 Ω026 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚ.Θ+Τ/Κ 2208353 ΙΩΑΝΝΟΥ   4,90 5,22 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω023 0212200880120125 Ω023 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ&ΣΤΟΙΧ.ΣΤΑΤ.Γ ΛΥΚ.   2,50 2,66 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω017 0212202060120123 Ω017 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣ.& ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ.Γ ΛΥΚ.   3,00 3,2 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω021 0212201650120123 Ω021 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚ.ΘΕΩΡ/ΚΑΤ.   2,20 2,34 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω019 0212200810120126 Ω019 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚ.ΓΕΝ/ΠΑΙΔ ΝΕΟΤ.+ ΣΥΓΧΡ.ΚΟΣΜ.   4,90 5,22 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω067 0212201780120123 Ω067 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚ. Θ/Κ   3,30 3,51 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω041 0212202030120122 Ω041 ΑΝΑΠΤ.ΕΦΑΡΜ.ΠΡΟΓΡ.ΠΕΡΙΒ. Γ Λ.ΒΙΒ/ΜΑΘ   6,80 7,24 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω053 0212201270120121 Ω053 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΘΕΩΡ.Γ Λ. 2208394 ΟΕΔΒ-ΛΙΑΝΟΣ   2,60 2,77 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω371 0212201660120120 Ω371 ΝΕΟΕΛ.ΛΟΓΟΤ.Γ`Λ.ΘΕΩΡ/ΚΑΤ 2208343   5,00 5,33 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω155 0212200780120126 Ω155 ΘΟΥΚ.ΠΕΡΙΚΛ.ΕΠΙΤΑΦ.Γ ΛΥΚ.ΘΕΩΡ/ΚΑΤ 2208342 ΟΕΔ   1,30 1,38 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω340 9789600606744 Ω340 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚ.Γ/Π 2208327 ΟΕΔΒ   2,80 2,98 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω359 0212201880120122 Ω359 ΧΗΜΕΙΑ Γ Λ.Θ/Κ  2208357  ΛΙΟΔΑΚΗ-ΟΕΔΒ   7,00 7,46 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω191 0212200850120124 Ω191 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ   3,80 4,05 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω154 0212200770120129 Ω154 ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ Γ ΛΥΚ.   2,50 2,66 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω186 0212200830120120 Ω186 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛ.ΛΟΓ.Γ ΛΥΚ. 2208322   6,00 6,39 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω156   Ω156 ΘΟΥΚΥΔ.ΠΕΡΙΚΛ.ΕΠΙΤΑΦ.Γ ΛΥΚ.(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 220854   0,50 0,53 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω024 0212200890120122 Ω024 ΜΑΘΗΜ.& ΣΤΟΙΧ.ΣΤΑΤ.Γ Λ ΛΥΣ.   1,30 1,38 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω025 0212201820120120 Ω025 ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚ .Θ+Τ/Κ   2,70 2,88 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω042 9789600611489 Ω042 ΑΝΑΠΤ.ΕΦΑΡΜ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΠΕΡΙΒΑΛ.Γ Λ.ΤΕΤΡ.ΜΑΘ  22   5,00 5,33 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω342 9789600607215 Ω342 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚ.Γ/Π ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚ. 2208329   0,70 0,75 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω054 9789600607314 Ω054 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΘΕΩΡ.Γ Λ.ΛΥΣΕΙΣ 2208395   1,20 1,28 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω018 9789600611557 Ω018 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚ.Θ+Τ/Κ ΛΥΣΕΙΣ  2208356  ΟΕΔΒ   1,50 1,6 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω296 9789600619560 Ω296 ΤΕΤΡ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2208240   2,10 2,24 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω073 9789600606850 Ω073 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚ.ΤΕΧΝ/ΚΑΤ 2208373   2,60 2,77 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω360 9789600608380 Ω360 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚ. Τ/Κ 2208371 ΛΙΟΔΑΚΗΣ   3,50 3,73 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω361 9789600610215 Ω361 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚ.Θ/Κ λυσεις 2208360 ΛΙΟΔΑΚΗΣ   0,80 0,85 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω150 9789600607109 Ω150 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚ. ΤΕΧΝ/ΚΑΤ  2208376   5,00 5,33 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω273 9789602214732 Ω273 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ ΛΥΚ. 2208396 επιλεγ. ΟΕΔΒ   3,80 4,05 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω052 0212201260120124 Ω052 ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚ.   3,00 3,2 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω364 9789600610239 Ω364 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚ.Τ/Κ  Λυσεις 2208372 ΛΙΟΔΑΚΗΣ   0,80 0,85 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω072 9789602214466 Ω072 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚ.Τ/Κ ΛΥΣ.ΑΣΚ.2208375  ΓΙΑΛΟΥΡΗ   0,50 0,53 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω058 9789602214817 Ω058 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ ΛΥΚ. 2208404   3,20 3,41 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω268 9789607251244 Ω268 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΔΙΚΤΥΑ Γ ΛΥΚ.Τ/Κ ΜΑΘΗΤΗ 2208407   6,10 6,5 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω315 9789602223918 Ω315 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛ.ΣΥΣΤ.& ΛΕΙΤ.ΣΥΣΤ.Γ ΛΥΚ ΜΑΘ.22   7,00 7,46 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω147 9789607251299 Ω147 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γ ΛΥΚ. 2208409/ΟΕΔΒ   5,50 5,86 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω314 9789600611472 Ω314 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛ.ΣΥΣ.&ΛΕΙΤ.ΣΥΣ Γ Λ ΤΕΤΡ.ΜΑΘ.22   3,40 3,62 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω274 9789602214749 Ω274 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ ΛΥΚ. ΛΥΣΕΙΣ 2208397 ΟΕΔΒ   1,20 1,28 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω276 9789602214657 Ω276 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ&ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤ.Γ ΛΥΚ ΤΕΧΝ. 22   6,20 6,6 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω310 9789602214626 Ω310 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γ ΛΥΚ.ΤΕΧΝ/ΚΑΤ 2208393   3,30 3,51 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω148 9789607251305 Ω148 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γ ΛΥΚ.ΤΕΤΡΑΔΙΟ 2208410   3,20 3,41 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω178 9789600612080 Ω178 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ  2208398   6,40 6,82 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω195 9789600606782 Ω195 ΛΟΓΙΚΗ Γ ΛΥΚ. 2208399   2,20 2,34 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω269 8889607251242 Ω269 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΤΡ.ΜΑΘΗΤΗ Γ ΛΥΚ. 2208408   1,80 1,92 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω309 9789600607192 Ω309 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ ΛΥΚ. ΟΕΔΒ 2208403   2,60 2,77 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω270 9789600607062 Ω270 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Γ ΛΥΚ. 2208401   3,00 3,2 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω376 9789600607154 Ω376 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓ & ΕΝΕΡΓ.Γ`ΛΥΚ.ΤΕΧΝ. 2208406   3,50 3,73 ΛΥΚΕΙΟ Γ΄
Ω118 0212200110120123 Ω118 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ   4,00 4,26 ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
Ω278 0212200310120121 Ω278 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧ.ΕΛΛ.Α Β Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2208206   2,00 2,13 ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
Ω372 9789600600445 Ω372 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Β&Γ ΛΥΚ. 2208283   2,60 2,77 ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
Ω149 9789600622683 Ω149 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ.ΥΠΟΛΟΓ.Α-Γ ΛΥΚ. 2209234   8,30 8,84 ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
Ω285 9789600611908 Ω285 ΤΕΤ.ΕΡΓ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡ.ΥΠΟΛ.Α-Γ ΛΥΚ. 2208235   2,80 2,98 ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ