Κατηγορίες

Neurolingo

Neurolingo

Neurolingo

Η Neurolingo είναι εταιρεία ανάπτυξης γλωσσικού λογισμικού ειδικευμένο στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2005 από τα μέλη της Ομάδας Γλωσσικής Τεχνολογίας της Neurosoft.

Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν ( - Είδη)Page generated: 14/04/2024 05:06:35