Κατηγορίες

Μανιάτης, Μάριος

Μανιάτης, Μάριος

Μανιάτης, Μάριος

Ο Μάριος Μανιάτης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Τµήµατος Διοίκησης Παραγωγής του Πανεπιστηµίου Πειραιά και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού από το Πανεπιστήµιο του Λέστερ.

Εργάζεται για περισσότερα από 15 χρόνια στον ευρύτερο χώρο του ανθρώπινου δυναµικού, απασχολούµενος σε µεγάλες ελληνικές και ξένες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, όπως υψηλής τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών, διαφήµισης, φαρµακευτικών σκευασµάτων, αυτοκινητοβιοµηχανίας και σε πολλούς άλλους.

Σε όλη την επαγγελµατική του σταδιοδροµία έχει αναλάβει σηµαντικούς και κρίσιµους ρόλους –σύµβουλος, διευθυντής ανθρώπινου δυναµικού, project/program manager σε πολυεθνικά έργα σχετικά µε ανθρώπινους πόρους–, που απαιτούσαν ιδιαίτερες δεξιότητες και αποτελεσµατική συνεργασία µε οµάδες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Έχει σηµαντική πείρα στην επιλογή προσωπικού, καθώς έχει διενεργήσει εκατοντάδες συνεντεύξεις και έχει προσλάβει ανθρώπους σε πολλές κατηγορίες επαγγελµάτων και σε όλες τις βαθµίδες τους, µε έµφαση στην πρόσληψη στελεχών της ανώτερης και της ανώτατης ιεραρχίας, συµβάλλοντας σηµαντικά στην επιτυ-χή στελέχωση των οργανισµών στους οποίους εργάστηκε.

Έχει γράψει πολλά άρθρα όσον αφορά ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού σε σχετικά έντυπα, ενώ το Συγχαρητήρια, προσλαµβάνεστε! είναι το πρώτο του βιβλίο.

Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν ( - Είδη)Page generated: 23/09/2021 15:25:23