Κατηγορίες

Τσοτάκου-Καρβέλη, Αικατερίνη

Τσοτάκου-Καρβέλη, Αικατερίνη

Τσοτάκου-Καρβέλη, Αικατερίνη

Η Αικατερίνη Τσοτάκου - Καρβέλη είναι από τον Πειραιά. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε στη δημόσια μέση εκπαίδευση από το 1952 μέχρι το 1983. Έχει μεταφράσει Ομιλίες του Χρυσοστόμου και δοκίμια από την αγγλική γλώσσα. Ωστόσο, κύρια ενασχόλησή της αποτελεί η αρχαία ελληνική μυθολογία. Απόρροια του ενδιαφέροντός της αυτού είναι, μεταξύ άλλων, δύο μυθολογικά λεξικά. Έχει εκδώσει επίσης ένα Λαογραφικό Ημερολόγιο, που αναφέρεται στα κυριότερα έθιμα της νεότερης Ελλάδας. Το βιβλίο "Ερωτικά μυθικά ζευγάρια" κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πατάκη το 2002.

Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν ( - Είδη)Page generated: 17/10/2021 13:21:03