Κατηγορίες

Χατζούλη, Αίγλη

Χατζούλη, Αίγλη

Χατζούλη, Αίγλη

Η Αίγλη Χατζούλη έχει πτυχίο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας από το Kings College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ανθρώπινη Βιολογία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το 2009 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα "Νέα γενετική, κοινωνία και πολιτισμός. Η πρόσληψη της γενετικής πληροφορίας και η πολιτισμική διαμεσολάβηση της. Η περίπτωση της Μεσογειακής Αναιμίας". Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη σχέση βιολογίας και πολιτισμού, τη (βιο)διαφορά και την κανονικότητα στον τομέα της υγείας αλλά και πέρα από αυτόν, καθώς επίσης τις μετατοπίσεις και τις (α)συνέχειες στις αναπαραστάσεις του "φυσικού" και του "ανθρώπινου". Άρθρα της περιλαμβάνονται στην ελληνόφωνη και την αγγλόφωνη βιβλιογραφία.

Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν ( - Είδη)Page generated: 26/01/2022 23:12:20