Κατηγορίες

Μπίτσερ Στόου, Χάρριετ

Μπίτσερ Στόου, Χάρριετ

Μπίτσερ Στόου, Χάρριετ

Η Χάρριετ Μπίτσερ Στόου (Harriet Elizabeth Beecher Stowe, 1811-1896) γεννήθηκε στην Αμερική. Ο πατέρας της, ευαγγελιστής ιερέας, την ανάθρεψε μέσα σε μια ατμόσφαιρα θρησκευτικής αυστηρότητας. Επηρεασμένη από το κίνημα κατά του θεσμού της δουλείας, εμπνεύστηκε την "Καλύβα του μπαρμπα-Θωμά". Το βιβλίο αυτό, που εκείνη υποστήριζε ότι το έγραψε "καθ υπαγόρευση του Θεού", είχε παγκόσμια απήχηση.

Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν ( - Είδη)Page generated: 26/01/2022 22:44:30