Κατηγορίες

Durozoi, Gérard

Durozoi, Gérard

Durozoi, Gérard

O Gerard Durozoi είναι καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο της φιλοσοφίας. Έχει γράψει την Ιστορία του υπερρεαλιστικού κινήματος και έχει επιμεληθεί την έκδοση ενός λεξικού της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης. Έχει επίσης συμβάλει στη συγγραφή πολλών γαλλικών σχολικών εγχειριδίων.

Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν ( - Είδη)Page generated: 26/01/2022 23:27:26