Κατηγορίες

Οδηγίες για νέους συγγραφείς

 

Αγαπητοί φίλοι,
 

Σας ενημερώνουμε ότι οι Εκδόσεις Πατάκη ενδιαφέρονται για κάθε είδους εκδοτική πρόταση.

Αν το υλικό σας εμπίπτει στην κατηγορία των παιδικών-νεανικών βιβλίων ή των βιβλίων για γονείς, μπορείτε να μας το στείλετε σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό και μια σύντομη παρουσίαση του εν λόγω υλικού, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: paidika@patakis.gr. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητη η αποστολή έντυπου υλικού.
Διεκρινίζουμε ότι οι προτάσεις για παιδικά βιβλία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από εικονογράφηση. Μπορείτε, αν επιθυμείτε, να εξηγήσετε οτιδήποτε αφορά το σκεπτικό της πρότασής σας σε μια συνοδευτική επιστολή.

Υπεύθυνη παραλαβής νέων προτάσεων (Παιδικά-Νεανικά βιβλία και βιβλία για γονείς): Νάνσυ Τσώλη (τηλ.: 210.36.50.076, 210.52.05.676, e-mail: paidika@patakis.gr) Ώρες επικοινωνίας: 10:00-16:00.

 
*
 
Αν το υλικό σας εμπίπτει στην κατηγορία λογοτεχνίας ή δοκιμίου, τότε μπορείτε να μας το στείλετε σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό και μια σύντομη παρουσίαση του εν λόγω υλικού, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: sxoli@patakis.gr. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητη η αποστολή έντυπου υλικού.
 

Υπεύθυνη παραλαβής νέων προτάσεων (Όλα τα είδη βιβλίων πλην παιδικών και εκπαιδευτικών):
Γιώτα Κακαρούκα (τηλ.: 210.36.50.031, 210.52.05.631, e-mail: sxoli@patakis.gr)

 
*
 

Αν το υλικό σας εμπίπτει στην κατηγορία των εκπαιδευτικών βιβλίων, τότε μπορείτε να μας στείλετε την πρότασή σας σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό και μια σύντομη παρουσίαση του εν λόγω υλικού, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: bvag@patakis.gr.

Υπεύθυνος παραλαβής νέων προτάσεων (Εκπαιδευτικά βιβλία): Βαγγέλης Μπακλαβάς (τηλ: 210.36.50.096, 210.52.05.696 bvag@patakis.gr)
 

Το έργο σας θα μελετηθεί από επιτροπή των Εκδόσεων Πατάκη. Σε τρεις μήνες από την αποστολή τηλεφωνείτε για να ενημερωθείτε για την απάντηση.

 
Οι Εκδόσεις Πατάκη δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν φθορά ή απώλεια των κειμένων που παρέλαβαν.
 

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση.Page generated: 25/01/2021 09:19:13